• Jan Wretman.

Samarbete inom läxhjälpen i Skäggetorp

ABF, Willhem och universitetsstudenter

ABF anordnar i samarbete med byggnadsbolaget Willhem läxhjälp. Två dagar i veckan kommer universitetsstudenter till Skäggetorp och håller i läxhjälp.
– Sist var det säkert 50 ungar här, då var det fullt ös, säger Per Wretman som är verksamhetsledare på ABF i Skäggetorp
Byggnadsbolaget Willhem är enligt Per Wretman ett socialt engagerat företag som bryr sig om området. De subventionerar ABFs hyra och bidrar till läxhjälpen med frukt och anteckningsmaterial.
Studenter
Att hitta studenter som ställer upp ideellt med läxhjälp har inte varit några problem. Ibland är det tentaperiod men då har Per Wretman inget emot att hoppa in som ersättare. Per Wretman anser att det är viktigt att olika föreningar i området samverkar för Skäggetorpsbornas bästa. Han menar att även skolorna gör ett jättejobb med de resurser som finns.
–  Lokalerna här på ABF ger lugn och ro att studera i. Trångboddheten här har man hört hemska historier om.  Trångboddhet och arbetslöshet skapar friktion. Men vi väljer att inte fokusera på problemen. Läxhjälpen och barnen är framtiden.
ABF går också ner till Skägetorpsskolan med läxhjälp två dagar i veckan.  För vissa barn och ungdomar är det känsligt att gå någon annanstans än  hem efter skoldagens slut. Familjeföreningarna i området kan gratis använda ABF-lokalerna för att ha hemspråk och aktiviteter. Det är tack vare den subventionerade hyran.
–  Vi har en ny strategi som går ut på att finnas där folk finns. Förr skickade vi ut en kurskatalog och satt bara och väntade på att folk skulle höra av sig. Då blev kanske bara hälften av kurserna av. Nu samarbetar vi med familjeföreningar för att veta vad de behöver, vad de vill ha för kurser. Familjeföreningarnas önskemål handlar ofta om att bevara sitt kulturarv och om att ha hemspråksundervisning. Familjeföreningarna runt och i Skäggetorp har bildats på egna initiativ och har själva tagit kontakt med ABF.
Stödja och utbilda
– Vår uppgift är att stödja och utbilda. Utbilda främst i hur en svensk förening behöver fungera för att kunna söka statsbidrag. Som alla dessa papper man ska fylla i till kommunen vars språk jag som svensk knappt förstår.