Samarbete över gränserna

Saab förser sedan en tid tillbaka brittiska ETPS, Empire Test Pilots’ School med handledarpiloter, Gripen-flygplan, logistik, markunderstöd och anläggningar. Dessutom tillhandahålls också flygplan av typen Saab SK 60 tillgängliga som radarmål under utbildningen.
ETPS har utbildat testpiloter och testflygingenjörer  med Gripen sedan  1999.  Flygplanet ger eleverna ovärderlig erfarenhet  av ett avancerat  och smidigt  flygplan med ”fly by wire”-teknik i  hanterings- och  utvärderingssyfte.

Flyger i Linköping

Flygningarna genomförs vid Saabs  testflygavdelning i  Linköping, där ETPS  testpiloter flyger under Saabs  överinseende.  Flygperioderna varar normal sett  under en vecka i maj och  fyra till  fem veckor i augusti och september.
Saab och brittiska  ETPS , som drivs av QinetiQ, har stärkt sitt samarbete för utbildning av testpiloter genom undertecknandet av  ett nytt  flerårigt samarbetsavtal. Saab kommer att stödja ETPS  flygverksamhet med Gripen  D under en fyraårsperiod, från 2015 till  2018.