• Gripenförhandlingarna fortgår enligt plan med ambitionen att nå ett avtal i slutet av 2014 Foto: Tommy Pettersson

Samförstånds avtal med Embraer

Saab och det brasilianska företaget Embraer har undertecknat ett samförståndsavtal avseende samordningen av Gripenprogrammet inom ramen för det brasilianska FX-2, där Gripen NG valts som Brasiliens nästa generations stridsflygplan. Embraer kommer inom ramen för överenskommelsen att ha en ledande roll i Gripenprogrammet.
Embraer kommer också ha en betydande del  av produktion och leverans av såväl den ensitsiga som den tvåsitsiga versionen  av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet.

I slutet på 2014

Överenskommelsen träder ikraft under förutsättning att ett slutligt  kontrakt  mellan Saab och Brasilien om upphandling av Gripen NG tecknas  inom ramen för  F-X2.
Brasilienförhandlingarna fortgår enligt plan med ambitionen  att nå ett avtal i  slutet av 2014
– Det är glädjande att vi nu kan presentera detta partnerskap med Embraer.
Vi  delar inte bara erfarenheter inom försvars- och flygmarknaden, utan har också  båda ett tydligt fokus på kundens behov.
Genom detta partnerskap kan vi säkra  ett gott resultat för det brasilianska flygvapnet samtidigt som vi etablerar en  stark grund för framtida affärsmässiga framgångar, säger Håkan Buskhe vd och  koncernchef för Saab.