Samma regler för pass och id-kort

Från och med 1 september gäller samma regler för underåriga som söker id-kort som när man söker pass. Förutom underskrift av vårdnadshavare så måste alla som ansöker om pass komma till passexpeditionen personligen.

För de barn och ungdomar som ännu inte är myndiga och söker pass eller nationellt id-kort gäller nya regler från och med den 1 september. Egentligen innebär det bara att samma regler som gäller vid passansökan nu också gäller när man ansöker om ett nationellt id-kort. Barn och ungdomar under 18 år måste vid ansökningstillfället ha med sig minst en vårdnadshavare som kan visa upp en giltig id-handling som dessutom är godkänd i Sverige. För den som är omyndig gäller även att samtliga vårdnadshavare undertecknar och tillstyrker ansökan av ett nytt pass eller id-handling.

Bevittna

Vårdnadshavarens namnteckning ska även bevittnas av annan myndig person som inte är barnets vårdnadshavare. Den som har fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och medgivandet antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.