• T1:s förskolechef Eva Edsgården är mycket nöjd med nyetableringen av Brunnsgatan 10. Foto: Julia Kimell
  • Det var stort mediauppbåd när banden till förskolan klipptes. Bakom saxen stod Eva Edsgården och Linda Castell. Foto: Julia Kimell

Sammanflätade band på Brunnsgatan

De mångfärgade banden klipptes, och flätades sedan samman igen. Detta fick symbolisera mångfalden, som så väl behövs i vårt samhälle. Nu är både förskola och mottagningsenhet invigda.

Samtidigt invigdes även upptagningscentrum för nyanlända ungdomar som är i samma byggnad. Här kan eleverna tas emot och bli kartlagda om vilka behov de har och hur deras utbildnings-, hälso- och familjesituation ser ut.

– Vi vet att många från Syrien är på kommande. Vi hoppas dessa ungdomar och de andra som anländer finner sig till rätta och får en god omstart. Vi söker deras styrkor men undersöker också vad de behöver stöttas med. Så bygger vi för framtiden, säger Catharina Rosencrantz som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skriande behov

Eva Edsgården är förskolechef för T1:s förskolor, och så även för denna. Hon berättar att Brunnsgatan 10 är för alla barn i upptagningsområdet. Förskolan Brunnsgatan 10 i Adjunkten är i två plan och inrymmer 80 barn i åldern 1-5 år. Ett fyrtiotal av dem har redan börjat.

– Det finns ett stort behov av centralt belägna förskolor. Vi vinner på att samverka och hitta rätt kompetenser. Sedan är vi extra stolta över att ha två gårdar att leka på, trots att vi ligger så centralt till. Det är inte så vanligt, säger hon.

Mat till skolan

Hållbar utveckling är i fokus, både när det gäller natur, kultur och människor. Förhoppningen är att närheten till Engelska skolan ska göra logistiken enklare för familjer med barn i olika åldrar.

– Det är spännande att vara med från början i en sådan här förskola, som så väl integreras med både bostadshus och äldreboende, som är i samma byggnad. Vi gör inköp och rekryteringar allt eftersom behoven växer, berättar Eva Edsgården vidare.

Man har en egen matsal nertill och en stor ateljé ett plan upp. Engelska skolan får från och med nu sin mat härifrån. Totalt ska 16 pedagoger arbeta på förskolan när alla är på plats.

– Vi är jätteglada för att förskolan kommit igång. Behovet är stort i innerstaden, och alldeles snart kan vi öppna nästa i Folkets park. Viktiga tillskott i Linköping, avslutar Catharina Rosencrantz.