• Nils Hillerbrand berättar att det ska ställas miljökrav och sociala krav i anbudet. Foto: Tommy Pettersson

Samordnad distribution för klimatet

Linköping har beslutat sig för att arbeta för att bli en koldioxidneutral kommun till år 2025. Ett av många steg för att bli detta är initiativet till en samordnad varudistribution som nu ska upphandlas.

Kommunens cirka 500 enheter handlar för drygt 220 miljoner kronor från cirka 60 leverantörer varje år. Det innebär att dessa företag kör ut mer än 38 000 leveranser runt om i kommunen.

Kostnad och besparing

I och med att den samordnad varudistributionen kommer i drift förste januari 2018 räknar man med att handla av ungefär 30 leverantörer som ska genomföra 20 000 leveranser till ett ställe. Detta innebär minskad miljö- och klimatbelastning, ökad trafiksäkerhet och ökad konkurrens vid upphandling av livsmedel.

Det är några av effekterna av samordnad varudistribution man räknar också på sikt att det blir billigare för kommunen när transportapparaten minskar.

– Nu tar vi det sista steget mot att inrätta samordnade varutransporter inom kommunorganisationen. Om ett drygt år räknar vi med att distributionscentralen är i drift och Linköpings kommun kommer därmed bli den största kommunen i Sverige som inrättar detta system, säger miljökommunalråd Nils Hillerbrand (Mp).

Kommunledningskontoret bedömer att driftkostnader för terminal och distribution blir cirka 6,5 miljoner kronor per år. Utöver driftkostnader tillkommer kostnad för intern samordning på 900 000 kronor.

Även E-handel införs

Varuleveranser till kommunen sker i dag direkt från enskilda leverantörer till olika kommunala verksamheter, som kan få flera varuleveranser per dag från olika leverantörer.

En samordning innebär att varor levereras till en terminal. Där lastas de om och distributionen sker samordnat till kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade igår att ställning till förfrågningsunderlag för tjänsten och avtalet ska gälla i fem år med möjlighet till förlängning. Införandet organiseras som ett tidsbegränsat projekt med särskild projektorganisation, tidsplan och budget.