• Så småningom bjuds det in till ett "traditionellt samråd". Foto: Tommy Pettersson

Samråd om ytterstaden på nätet

Linköpings kommun har tidigare arbetat med ett planarbete för innerstaden och nu är det dags att göra samma sak med ett område som kallas "ytterstaden".

I början av mars startade ett "tidigt samråd" och nu behöver kommunen hjälp av Linköpingsborna för att få en djupare förankring i stadsplaneringsfrågor.

Ring kring innerstaden

Ytterstaden är det område som ligger som i en ring kring innerstaden och nu behöver man ta fram en långsiktig plan som anger inriktningen för ytterstadens utveckling. Inte minst för att det finns ett kommande behov av bostäder i "förtätningsområden"utanför stadskärnan.

Redan förra året bjöds invånarna in för att delta i arbetet med planen – då genom att beskriva sina favoritplatser i ytterstaden.

– Vi vänder oss till invånarna som bor, jobbar eller går i skolan i det område vi kallar för ytterstaden. Vi ställer frågor kring vad man tycker är bra, vad man tror kan utvecklas och så vidare. Vi hoppas så många som möjligt går in på webben och fyller i vår enkät som går att fylla i på Linköpings kommuns hemsida till och med den 30 april, finns , säger projektledare Caroline Johansson.

Traditionellt samråd kommer

När det längre fram finns ett förslag till plan, kommer invånarna bjudas in till ett mer traditionellt samråd för att tycka till om förslaget.

– Linköpingsborna är med under resans gång. Vi vill verkligen att de ska delta i arbetet. För att sprida det har vi också tagit fram en kortare film som uppmanar invånarna att tycka till i enkäten. Vi visar den på Facebook, Youtube och Linköping Play, säger Caroline Johansson.

Under samrådet kommer Plankontoret också att bjuda in till tre olika workshops för några särskilt utvalda områden i ytterstaden: Ett i Lambohov och Västra Valla den 15 mars, i  Ryd och Jägarvallen 20 mars och i Hjulsbro, Hackefors och Ullstämma 27 mars