• Malin Axelsson problematiserar relationen till sin publik. Foto: Stefan Hedström
  • Ung scen/öst är alltid aktuella med nya rön och pjäser. Foto: Stefan Hedström

Samtal med publiken

Ny forskning

Tema Genus på Linköpings universitet och ung scen/öst har gjort en unik studie i samarbete. Centralt för arbetet är interaktion.

Det har varit en trend i kulturpolitiken med ord som deltagande och interaktion. Universitetet och ung scen/öst har gjort en djupdykning i frågan: Vad betyder det att interagera med sin publik, vilket ansvar medför det?

Känsloarbete

– Utifrån ett tydligt maktkritiskt perspektiv ger forskningen handfasta råd kring de relationer som uppstår när scenkonsten ändrar arbetssätt och föreställningsformat. På vems villkor är barn och unga medskapare? Och vilka möjligheter finns att upprätta en demokratisk arbetsprocess i en hierarkisk teaterorganisation? skriver dramaturgen Tova Gerge i pressmeddelande.

– Till vår hjälp har vi använt oss av begreppet ”känsloarbete”. När skådespelaren går in i en roll och interagerar med till exempel barn, måste hen fråga sig; var står jag i relation till min publik. Både strukturellt och känslomässigt, berättar den konstnärliga ledaren på ung scen/öst, Malin Axelsson.

Bok ges ut

Resultatet efter tre år av intensiv och kreativ forskning formades till en bok med namnet Att delta på djupet – publikinteraktion i scenkonst för barn och unga. Den 16 maj blir det rejält firande med releaseparty i Helsingborg.