• Eleverna Mikael Persson , Dilan Abbaszadeh , Sanna Sherifi , Jolyan Jibrael och Elias Aguirre, ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Johanna Thorén

Samtal om ett framtida Skäggetorp

Nu går man in i en ny fas när det kommer till att planera för ett framtida Skäggetorp med nya bostäder, allaktivitetshus, nya parkområden och mycket mera.

När vår tidning kliver i konferensrummet sitter redan Elias Aguirre, socialdemokrat och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden där vid ena änden på bordet och pratar med två av de elever som varit med i de olika grupper som har diskuterat och kommit med förslag om hur ett framtida Skäggetorp skulle kunna se ut. Snacka om att ha örat mot marken.

Möten utvecklar

Det var i augusti 2014 de första fröna såddes om att utveckla Skäggetorp och sedan har olika möten, dialoger och samråd hållits där de som bor i området fått säga sitt. Särskilt viktigt har varit hur skolans elever vill ha det i sitt bostadsområde.

– Många av de som går i skolan här tillbringar även mycket tid i området och de kanske sedan kommer att bo här under mycket lång tid, säger Elias Aguirre och några av eleverna nickar instämmande.

– Jag skulle vilja ha en bäck som rinner fram här i området och sedan att de blev lite ljusare och tryggare, menar Dilan Abbaszadh och hennes kompis Sanna Sherifi håller med. De går båda i årskurs åtta på skolan.

Bygga villor och småhus

Elias Aguirre menar att man skulle kunna bygga villor och småhus i området samt en hel del nya bostadsrätter. Han säger med eftertryck i rösten att som det ser ut nu så är 85 procent av de lägenheter som finns i Skäggetorp hyresrätter och att chansen till att göra bostadskarriär inom området är ganska liten. Det råder även bostadsbrist i området och trångboddheten är stor.

– Det som först blir klart är Allaktivitetshuset som ska stå klart at tas i bruk i augusti 2018. Tidigare än det kan så belysningen vid Nygårdsvägen bli, säger Elias Aguirre och berättar även att förslag om bättre busstrafik, en trevligare entré till själva området och att bebygga den gigantiska parkeringen framför själva centrumet. Tryggheten i området har även kommit upp som något många vill se en ökning av.

2 000 nya bostäder

För tillfället finns det 4 400 bostäder i Skäggetorp, detta vill man öka 2 000 stycken, fördelade på 810 småhus och 1 160 lägenheter, lägenheterna ska vara bostadsrätter. Men det är bara en liten del av vad man vill åstadkomma med själva dialogen och planprogrammet och i framtida Skäggetorp. Ungdomarna vill ha grönområden, bryta monotonin och sedan en bäck då...