• Polisen håller koll på hastigheten. Foto: Tommy Pettersson

Sänk hastigheten

Polisen genomförde nyligen en trafiksäkerhetsvecka. Fokus låg främst på olycksdrabbade vägar men även hastighetsöverträdelser var ett prioriterat område.

Inriktningen vid polisens hastighetsrapportering är att bidra till en medelhastighetssänkning genom att öka rapporteringen av de lägre överträdelserna. Polisen har sedan tidigare mest ägnat sig åt att kontrollera vägar som haft hastigheter mellan 70 till 90 kilometer i timmen men mycket av problemen ligger på vägar som har lägre hastighet än så.

 – Mycket av problemen handlar mera om vägar med hastigheter på mellan 30 och 50 kilometer i timmen. Det är på sträckorna med lägst hastighet som de flesta överträdelserna sker, berättar Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på Nationalföreningen För trafiksäkerhetens Främjande i Sörmland och Östergötland. Han fortsätter:

– Detta kan man slå fast med stor säkerhet och det är nästan som ett mantra. Men det är illa att man inte respekterar den hastighet som gäller, till exempel utanför en skola. Överlag så anser jag att hastighetsöverträdelser är ett brott som inte gemene man ser så allvarligt på. Däremot så tar polisen detta på ett allt större allvar.

Linköping inte så ”på”

Trafikverket har aviserat att man ska sänka hastigheterna i, framför allt, tätorter. Därav har man börjat med att sätta upp nya skyltar med 40 och 60 kilometer i timmen istället för de gamla med 50 och 70 kilometer i timmen. Men inte i Linköping.

–Jag upplever att Linköpings kommun inte är så på när det kommer till att skylta om till de lägre hastigheterna. Det tycker jag är synd. Det finns ingen direkt tågordning på hur detta ska ske men Trafikverket har gått ut med att detta ska ske skyndsamt, menar Lars Nordquist vidare.

Att köra med för hög hastighet är inte bara farligt för både den som kör och den som blir riskerar att bli påkörd. Det är även dåligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Lars Nordquist är en hängiven anhängare av så kallad ”Ecodriving”.

Köra sparsamt

– Att köra ekonomiskt och lätta på foten blir självklart bra för den egna plånboken, men även miljön vinner på det då utsläppen av koldioxid minskar i takt med att man kör mer ekonomiskt.

– Vi på NTF kommer inte att ge oss förrän vi har fått igenom en attitydförändring när det gäller hastigheter och att man håller den fart som anges, avslutar Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF i Sörmland och Östergötland.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkopingsposten.se