• Johan Kristiansson var en av föredragshållarna på Näringslivsdagen. Foto: Tommy Pettersson

Sankt Kors har stora planer

Den årliga Näringslivsdagen, som anordnas av Linköpings kommuns näringslivsbolag, Nulink, i samarbete med Mjärdevi Science Park och Sankt Kors, får allt fler deltagare. Årets konferens, som hölls i Cupolen Folkets Park, hade lockat cirka 330 deltagare från Linköpings näringsliv, kommunala tjänstemän och politiker.

I inledningsanförandet av kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (s) fick deltagarna besked om att Linköping skall ses som en liten stad i en stor värld, men att det är en stad, som det just nu går väldigt bra för. De små och medelstora företagen spelar en allt större roll, men vi måste höja blicken, menade Kristina Edlund och bli bättre på service och bemötande från kommunens sida.

Inne i en tillväxt

Avstånden krymper och Linköping växer i snabb takt. Vi är inne i en intensiv tillväxtperiod med många byggnationer för att klara framtiden och den befolkningsökning Linköping står inför. Vi står inför stora utmaningar och måste kunna attrahera människor och företag till Linköping, som är navet i regionen, sa Kristina Edlund, som givit Nulink i uppdrag att utreda vad som kan bli bättre i dialogen mellan företag och kommunen. Fler lokala företag måste ges möjlighet att lägga anbud när kommunen upphandlar, menar Kristina Edlund.

Linköping kommuns fastighetsbolag, Sankt Kors, är inne i en intensiv planeringsperiod berättade VD:n Johan Kristiansson i sitt anförande på Näringslivsdagen. Sankt Kors är involverad i många nya projekt och ett som pågår är utökningen och byggnationen i Ebbepark mitt emellan Linköpings centrum , universitetet och Mjärdevi Science Park. Området kallades tidigare för Wahlbecks företagspark.

– Det är en utbyggnad med 600 bostäder och en fördubbling av ytan för företag med ytterligare cirka 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Det är ett samarbetsprojekt med många olika aktörer, där Stångåstaden t.ex. kommer att svara för bostadsbyggandet. Närheten till universitetet är fördelaktigt för företag, som behöver hjälp med forskning och vi öppnar upp hela området och gör det mer tillgängligt, sa Johan Kristiansson i sin föredragning.

Vreta Kluster byggs ut

Sankt Kors startade 2012 Vreta Kluster i Ljungsbro, som ett treårigt försöksprojekt, för det gröna näringarna. Projektet byggdes som en mötesplats för företag verksamma inom de gröna näringarna med kontorshotell och möteslokaler. Det första huset blev snabbt fullt av hyresgäster och 2014 stod nästa hus färdigt för inflyttning och idag är även det huset nära på fyllt med hyresgäster. Verksamheten är idag en etablerad verksamhet och nu planeras nästa utbyggnad.

– Vi undersöker just nu intresset för en veterinärverksamhet för hästnäringen, säger Gunnar Broman (L) ordförande i Sankt Kors styrelse.

– Östergötland är ett stort hästdistrikt och vi undersöker nu om det finns intresse för att bygga en veterinärklinik i anslutning till Vreta Kluster. Kliniken skulle kunna syssla även med smådjur och forkning. Hittar vi några intressenter för våra intentioner är vi beredda att börja bygga hösten 2016, berättade Gunnar Broman och gläds samtidigt över att satsningen, som gjordes 2012 idag är en etablerad verksamhet där forskning och utvecklingsprojekt kommit igång på allvar.