• Sankt Kors förvärvar även ytterligare markområden i anslutning till Linköpings City Airport. Foto: Tommy Pettersson

Sankt Kors och Saab i fastighetsaffär

Nu tas ytterligare ett steg i att fullfölja de beslut, planer och visioner som Linköpings kommun har om sin flygplats genom att Sankt Kors köper mark och fastigheter av Saab.

Det kommunala fastighetsbolaget förvärvar fastigheter och ett större markområde vid Linköping City Airport från Saab. Affärsuppgörelsen omfattar även Saabs köp av en flyghangar från Sankt Kors. Målet med köp och försäljning mellan aktörerna är att renodla verksamheterna samt att kommunen, genom Sankt Kors, tar ett ökat ansvar för regionens civilflyg.

– Det är naturligt att Sankt Kors tar över ansvaret för de fastigheter och den mark som berör det civila flyget medan vi på Saab fokuserar på vår huvudverksamhet, menar Torbjörn Nibelius, Fastighetschef för Saab.

Samarbetet utökas

Linköpings kommun och Saab har sedan länge haft ett samarbete kring det civila flyget i Linköping och under många år har diskussioner om ett ökat kommunalt ansvar för verksamheten förts. Sankt Kors övertar nu ägandet av terminalbyggnaden samt långtidsparkeringen och tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Linköping City Airport. Samtidigt övertar Saab ägandet av en flyghangar från Sankt Kors som enbart kommer att användas för Saabs verksamhet.

– Affären är helt i linje med kommunfullmäktiges beslut och köpet av flygterminalen är en viktig strategisk affär som ytterligare förstärker möjligheterna att utveckla Linköping City Airports framgångsrika verksamhet. Bra för Linköping och för hela regionen, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i en kommentar och berättar att affären träder i kraft vid årsskiftet.

Sankt Kors förvärvar även ytterligare markområden i anslutning till Linköpings City Airport. Planen är att skapa ett kreativt kluster för all flygrelaterad verksamhet genom att erbjuda attraktiva kontors- och företagslokaler samt ytterligare parkeringsmöjligheter.