Sänkta bopriser i Linköping

Priserna på bostäder fortsätter öka både i landet och i Östergötland. Ett lågt utbud och en hög efterfrågan leder till en prisuppgång, som förväntas fortsätta i år, om än i en lägre takt. Linköping visar på andra siffor där priset på bostadsrätter sjunkit med 8 procent sett till de senaste tre månaderna.
Svensk Fastighetsförmedlings statistik för Östergötlands län
visar att prisutvecklingen för bostadsrätter och villor i Östergötlands län
under de senaste tre månaderna minskat. Läget är annorlunda i grannstaden
Norrköping där priserna har ökat med 19 procent. Men det finns en plats som
visar på en ännu större ökning – nämligen Motala kommun som uppvisar en
21-procentig ökning.

Attraktivt Linköping

Även villapriserna i Östergötland har ökat det senast året. I
både Linköping och Norrköping har de gått upp med 8 procent. Men under vintern
har villapriset minskat med 3 procent i Linköping och 1 procent i
Norrköping.
John Flood, fastighetsmäklare på Svensk fastighetsförmedling i
Linköping tror att den senaste tidens avmattning är tillfällig.
– Vi ser många anledningar till att priserna bör fortsätta öka
under 2015. Tillväxten i kommunen är kraftig då det investeras i infrastruktur,
byggnationer och industri samtidigt som vi har stabila och attraktiva
arbetsgivare såsom Universitetssjukhuset och Saab. Det ger en attraktiv
bostadsmarknad med trygga bostadsköpare. En annan förklaring kan vara
inlåsningseffekten: en flytt innebär höga skattesummor för många säljare och
således undviker man ett bostadsbyte. Det är därför utbudet blir litet och
priserna högre, säger han.

Motor i storstäder

Sett till hela landet har landets prisökning mattats av en del
i vinter, men bostadsmarknadens priser i januari ökade med en procent både på
bostadsrätter och villor. Anledningen tros vara den starka marknaden i
storstäderna Stockholm och Göteborg, men de regionala skillnaderna växer sig
allt större.
– Året inleddes med att det kom ut extremt få bostäder till
försäljning. Nu är det cirka 30 procent färre villor och cirka 20 procent färre
bostadsrätter till salu på Hemnet jämfört med för ett år sedan. Det är svårt att
sia om framtiden, men sammantaget har vi en fortsatt tro på en mycket stor
efterfrågan, ett fortsatt rekordlågt utbud och försiktigt stigande priser på
riksnivå under det första halvåret 2015. Dock är det allt tydligare att
storstadslänen Stockholm och Västra Götaland är lokomotiven i prisuppgången,
säger Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström.
Mest steg priserna i Jämtland och Kronoberg, med 6 respektive
4 procent. Samtidigt gick priserna ner som mest på Gotland med 13 procent och i
Halland och Södermanland med 7 procent vardera.