• Karin Granbom Ellison är toppkandidat med skolfrågor som specialområde. Foto: Tommy Pettersson

Satsning på lärarna och arbetsro för eleverna

Folkpartiet i Linköping vill att man höjer lönerna och även statusen för lärarna i skolan, inför ordningsbetyg samt en ökad satsning på de allra yngsta skolbarnen samt att man vill öppna upp för att flera ska kunna bli speciallärare.

Satsningen på skolan har redan pågått ett tag nu och just nu är det 190 stycken förste lärare igång i Linköpings kommun. Dessa får förutom sin nya titel även ett lönepåslag på 5 000 kronor mer i lönekuvertet. Nu vill Folkpartiet i Linköping att dessa 190 ökas på med ytterligare 125 stycken. När det gäller speciallärare så är situationen verkligt allvarlig. Det finns i princip inga att anställa och många yrkesverksamma har gått i pension.

Kris i skolan

– Här är det verkligen en krisartad situation. Socialdemokraterna lade ner alla utbildningar till speciallärare 1990 och det tog ända fram till 2008 innan den kom tillbaka och då på Alliansens initiativ, menar Karin Granbom Ellison, andra namn på listan till kommunalfullmäktige och just nu riksdagsman för Folkpartiet. Hon fortsätter:

– Vi vill att man inför en premie för den som genomför en utbildning till speciallärare på 50 000 kronor och sedan ett lönepåslag med 4 000 kronor i månaden mot de 2 000 som det är nu. Vi vill även att man tittar över hur det är på lågstadiet och att man satsar mera på lågstadiet och dess lärare.

Halkat efter

– Vi har hört berättas om att man redan i årskurs tre har halkat efter mot de mål som finns uppsatta och det kan inte vara okey att det är så. Hur man ska lösa det finns det många förslag om men vi politiker ska inte gå in och styra över vad rektorerna ska göra utan bara ge förutsättningarna. Men att göra klasserna mindre på lågstadiet kan vara en framkomlig väg, säger Karin Granbom Ellison och fortsätter att berätta om Folkpartiets vision om att åter införa betyg i ordning och uppförande i skolan.

Stärka lärarna

– Vi behöver stärka lärarna i deras roll och de behöver också känna att de har sina chefer/rektorer med sig i det här. Det är ju även så att en lärare har vissa maktmedel att ta till men att man i många fall tvekar att använda dem. Sedan tycker vi att dessa betyg, eller omdömen, ska vara frivilliga för varje skola att använda, avrundar Karin Granbom Ellison, andra namn på listan till kommunalfullmäktige och just nu riksdagsman för Folkpartiet.