• Teresa Carvalho vill satsa på vuxenutbildningen i årets budget. Foto: Kajsa Nilsson

Satsningar på vuxenutbildningen

I regeringens presenterade budget finns det med stora satsningar på vuxenutbildning som kommer leda till runt 1 500 platser i Östergötland varav flera hundra i Norrköping.

För vuxenutbildningen i Norrköping är det extra viktigt eftersom behoven är stora i kommunen. I eftersvallet av stora varsel blir många vuxna utan arbete. På dagens arbetsmarknad är det svårt att hitta ett arbete som inte kräver någon utbildning alls, och behoven av utbildad arbetskraft kommer att öka.

Inga skattesänkningar

Den moderatledda regeringen har under de senaste åren dragit ner på resurserna till vuxenutbildningen. Detta trots att behovet hela tiden ökat. Den nya socialdemokratiskt ledda regeringen gör därför en kursändring och väljer satsningar istället för skattesänkningar.

– Jag har länge arbetat med vuxenutbildningen och är därför väldigt stolt över att regeringen redan nästa år satsar så mycket på just det, säger Teresa Carvalho Socialdemokratisk riksdagsledamot.

Komvux ökar

Antalet platser på Komvux och yrkesvux kommer redan nästa år att ökas med över 100 platser i Norrköping. Utöver det kommer stora satsningar på Traineetjänster, extratjänster som ersätter Fas 3, samt ytterligare utbildningsplatser på Universitet, högskolor, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Sammanlagt kan det ge upp emot 500 platser i Norrköping och 1 500 platser i länet.

– Det är ett stort lyft som kommer leda till att fler får en adekvat utbildning och därmed får större möjligheter att komma ut i arbetslivet. Det är tydligt att vår nya regering satsar stenhårt på jobb och utbildning, säger Teresa Carvalho.