• Roshan Malalatunga, hotelldirektör för Scandic Linköping City, Scandic Frimurarehotellet, Scandic Linköping Väst satsar på utbyggnad. Foto: Fanny Miles

Scandic i Ryd bygger ut

100 nya rum i åtta våningar

Linköping är en växande stad både ur ett befolkningsmässigt perspektiv och sett ur ett besöksperspektiv. Redan idag har staden svårt att få fram tillräckligt med övernattningsplatser under stora arrangemang och event. Det behövs flera rum i både hotell och i vandrarhem.

En hotellkedja som på allvar förstått det kommersiella värdet i att bidra till fler övernattningsmöjligheter i framtiden är Scandic. I Linköping har man har tre olika hotell, Scandic Linköping Väst i Ryd. Scandic Frimurarehotellet och Scandic Linköping City bredvid Stångån. På alla dessa hotell pågår det en utbyggnad och ombyggnation för att öka kapaciteten.

Klart i vår

Frimis och Scandic Väst är klara med sina utbyggnader i vår och nu startar planarbete med att bygga ut i Ryd. Rydsbygget beräknas vara klart hösten 2018 och kan komma att innehålla 100 nya rum. Scandic hotell i Ryd vill göra en tillbyggnad på åtta våningar och det är en utbyggnad som kan innebära både fler besökare i Linköping och ge nya arbetstillfällen. Vid gårdagens sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att tillåta prövning av en ny detaljplan för fastigheten.

– Linköping satsar på att bli en av Sveriges tre största eventstäder och fler hotellrum är en viktig del i att göra det till verklighet. Det är oerhört glädjande att hotellen i Linköping går bra och att vi nu kan bidra till att hotell ytterligare kan växa, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

70 tals hotell

Hotellet byggdes på 1970-talet i två våningar med platt tak. Byggnaden har byggts ut i omgångar under 1980- och 1990-talen. I dag har hotellet cirka 150 rum. Ägaren Hotellfastighetsaktiebolaget Osten, Pandox AB vill utöka med cirka 100 ytterligare hotellrum, konferens- och matutrymme.

Viktiga frågor att särskilt utreda och belysa under prövningen av planen är bland annat bebyggelsens höjd i förhållande till Ryds centrum, möjligheten att bevara grönska och uppväxta träd samt parkeringar. En ny detaljplan kommer troligen att prövas med utökat planförfarande.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att arbetet tidigast kan starta andra halvåret 2017 och tidigast vara klart andra halvåret 2018.