• Fredrik Lundell (M), suppleant i regionfullmäktige Östergötland och överläkare.
  • Lundell vill se screening även för prostatacancer. Foto: Christine Olsson/TT    

Screening för prostatacancer

En effektiv sjukvård och ett viktigt steg för ökad jämställdhet

Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform utan dessutom den cancerform som näst efter lungcancer orsaker flest dödsfall. En av världens största studier, en svensk studie* från Göteborg med över 20 000 deltagare, har visat att screening skulle innebära minskade dödstal.

Viktigt steg

Studien konkluderar att screening för prostatacancer står sig väl i jämförelse med andra screeningprogram. Som bekant har vi för kvinnor screening både för cellförändringar i livmoderhalsen, och mammografi. Förutom att screening för prostatacancer skulle vara effektiv sjukvård skulle ett införande innebära ett viktigt steg framåt från jämställdhets- och rättvisesynpunkt.

Livslängd

Ty enligt såväl Hälso- och sjukvårdslagen som Regionens egna styrdokument ska vi verka för en jämställd hälsa. Ett mycket bra mått på hälsa, förmodligen det bästa, är medellivslängden, där ju död får anses som det yttersta uttrycket för avsaknad av hälsa. Medellivslängden i såväl Östergötland som i riket är cirka 83 år för kvinnor och cirka 80 år för män. En skillnad på 3 år till kvinnornas fördel sålunda.

Enligt lag

Så, nu när det finns belägg för att screening för prostatacancer skulle vara rationellt använda sjukvårdsresurser finns det inte längre några argument för att avstå. I synnerhet som vi också enligt lag är ålagda att verka för en jämställd hälsa, i detta fall mellan kvinnor och män.

Fredrik Lundell (M)
överläkare och suppleant i regionfullmäktige