• Ett nytt handelscentrum växer upp i Ullstämma. Foto: Tommy Pettersson
  • Harvestads nya skola är i full gång. Foto: Tommy Pettersson
  • Tekniska verken har en återvinningscentral i Möjetorp. Foto: Tommy Pettersson

Service och handel byggs ut

Med jämna och ojämna mellanrum har striden om var Linköpings handelscentrum ska ligga. I modern tid, det vill säga på 1970-talet, började man bråka om huruvida det skulle vara Mörtlösa eller Tornby som kommunen skulle satsa på som ett centrum för handel.

Det blev Tornby som vann den gången och en besviken Bert Karlsson som var inblandad i ett köpcentrums etablering i Mörtlösa återvände hem till Västergötland rejält besviken på Linköpingspolitikerna.

Alla vinner

De som trodde att innerstadens handel och näringsidkande skulle dö ut i takt med att handelsplatsen i Tornby växte har nu 20 år senare kunnat konstatera att man hade fel. Centrum handeln lever och Tornby fortsätter att expandera. Även Mörtlösa upplever något av en renässans idag.

En stad med den befolkningsmängd som Linköping har, och med de stolta planerna på en ökning upp till 200 000 invånare, klarar tydligen av att hålla konsumtionsnivån uppe på flera håll. Det har visat sig att folk kommer långväga för att handla, inte minst på IKEA. Detaljhandeln konkurrerar med faktorer som kvalitet och pris inte alltid med geografiskt avstånd.

Handelscentrum Ullstämma?

Motiven till att handla mer än smör, ost och sill gör att människor färdas lite längre än till kvartersbutiken för att få rätt varor och tjänster till rätt pris och kvalitet. Idag finns redan en varierad detaljhandel alltifrån blommor till livsmedel. Det finns en återvinningscentral, en biltvätt och raden av nya varu- och tjänsteföretag som söker sig till området kommer att utökas.

Offentlig sektor

Kommunen har idag en utbyggnadsstrategi av de södra stadsdelarna Ullstämma och Hjulsbro/Möjetorp där skolor och förskolor som byggs ska vara så kallade konvertibla. Harvestad skolan är redan på plats inbäddad mellan nya fotbollsplaner, bostäder och en skogsmiljö. Skolan kommer att ha verksamhet för cirka 350 elever i åldrarna förskoleklass till årskurs sex. Speciellt förskolor är viktigt att ha i närområdet och det kan man ha i Ullstämma.

Gång- och cykeltrafik

Ett gång- och cykelvägnät är under utbyggnad för att barnen på ett trafiksäkert ta sig till  skola, förskola, idrottsplatser och busshållplatser.

Kollektivtrafiken på Vårdsbergsvägen och Brokindsleden byggs ut för att handelsområde, återvinningscentral och bostadsområden söder om Ullstämmaområdet kommer att ge underlag för ett hållplatsläge utmed Brokindsleden.