• Folkungavallen som den ter sig från ovan. 2018 börjar man bygga och då ändras vyn för alltid. Foto: Patrik Ekström

Simhall, skola och nästan tusen nya lägenheter

Nu går byggandet av en ny simhall och ett nytt bostadsområdet på gamla Folkkungavallen in i ett nytt skede. Byggstart för simhall och flera av lägenheterna blir 2018. Inflyttning sker senast 2021.

På det nya bostadsområdet Folkkungavallen kommer det att ges möjlighet att möta en unik miljö både vid utomhusbadet, Tinnerbäcken (som man vill lyfta på flera sätt) samt en stadsmiljö. Det finns en politisk vilja från den styrande koalitionen att man ska öka antalet boende i själva staden från 20 000 personer till 50 000. Bara det en utmaning i sig.

800 bilar under jord

– Nu är vi inne i ett nytt skede när det gäller planeringen av Folkkungavallen och vi kommer ta ett flertal beslut nu på vårt möte i Samhällsbyggnadsnämnden, sade Elias Aguirre, ordförande för just samhällsbyggnadsnämnden innan man satte sig vid mötesbordet strax efter lunch. Det nya bostadsområdet kommer att innehålla en ny simhall vilket inte kommer som någon nyhet. Den ska börjas byggas 2018. Men det kommer även att totalt bli en skola för 350 elever, en förskola för drygt 120 barn samt mellan 700 och 900 lägenheter vilka är tänkta att husera runt 2 000 personer. Det är lite mer bostäder än man tidigare planerat bygga.

Högre hus

– Vi tänker oss nog att man förtätar området ytterligare och bygger hus som har mellan sex till sju våningar och de som står längst ifrån centrum ännu lite högre. Sedan har vi även tänkt oss att all parkering ska ske under jord och att en sådan lösning ska kunna svälja upp till 800 bilar och då för både boende och de som ska gästa de olika badanläggningarna, fortsätter Elias Aguirre.

Spaden i jorden

– Det är positivt att vi får ett stort tillskott av bostäder, för att möta den stora efterfrågan. Simhallen och Tinnis är viktiga mötesplatser för alla Linköpingsbor. Vi värnar om tillgängligheten dit. Därför ska det vara lätt att ta sig dit, framförallt med gång, cykel och kollektivtrafik. När bilarna försvinner under jord blir den utvecklingen möjlig, menar Elias Aguirre. Spaden sätts i jorden nu 2018 och allt ska vara klappat och klart samt inflyttat senast 2021.