• Det fungerar inte att lappa och laga den gamla simhallen längre, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Kajsa Nilsson

Simhallen byggs vid Stångån

Den nya simhallen byggs vid Stångån där Linköpings sportcenter i dag har sin verksamhet. Det beslutade kommunstyrelsen att lägga fram som förslag till kommunfullmäktige. Sportcentret förlorar sin plats och innan spaden sätts i marken för att bygga simhallen måste ny lokal hittas åt verksamheten i sportcentret.

Rivningen av gamla simhallen är oundviklig, driftskostnaderna stiger och någonting måste göras åt den slitna lokalen.

– Ju mer vi väntar desto fler kostnader blir det eftersom det nu handlar om att lappa och laga någonting som egentligen är uttjänt. Det kan man hantera hyggligt de närmsta 2-3 åren men vi måste bygga en ny simhall. Vi bygger en bra simhall för dagens och morgondagens behov i Linköping, inte en simhall för att sätta oss på kartan. Vi bygger en simhall som fungerar för barn- och ungdomsverksamhet, elitsimmare och motionärer, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall. Nya simhallen beräknas stå färdig innan år 2020. Byggtiden för simhallen är 5-5,5 år och kostnaden beräknas till 645 miljoner kronor, berättar kommunalrådet Christian Gustavsson.

Den årliga driftskostnaden ligger i dag på strax under 10 miljoner kronor per år medan driftskostnaden för den nya simhallen kommer att vara långt högre, 49-53 miljoner kronor per år. Christian Gustavsson hävdar att det trots ökningen inte går att jämföra den gamla simhallen med den nya.

Samarbete med ishallen?

Med närheten till Cloetta center hoppas Christian Gustavsson på ett samarbete mellan de båda anläggningarna beträffande värme och kyla.

– Tekniska verken och andra delar av kommunen vill testa ny teknik när det gäller hållbara lösningar. Man ska se om det finns kombinationsmöjligheter för att få mer effektiv driftskostnad för simhallen som behöver värme och ishallen som behöver kyla, säger han och tillägger att det ännu bara är ett förslag.

Ny sportlokal

Förhoppningsvis kan förberedelserna inför bygget av nya simhallen starta redan innan sommaren men man har inte kommit med några förslag kring var den nuvarande verksamheten i sportcentret ska ta vägen. Omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell påpekar att arbetet med att hitta ny plats åt sportcentret måste påbörjas nu direkt för att ha lokaler klara den dagen nuvarande lokaler försvinner.

– Sportcenter innehåller många verksamhetsmöjligheter som utnyttjas av föreningar av olika slag, inte minst ungdoms- och handikappidrotter. Dessutom använder flera skolor lokalerna för idrottsverksamhet, säger hon.