• Här skulle den nya simhallen ha placerats. Foto: Tommy Pettersson

Simhallen flyttas till Kallerstad

Linköpings simhall är en gammal trotjänare som snart ska ersättas med en sprillans ny byggnad för drygt 500 miljoner kronor. Den nya anläggningen är planerad att uppföras i anslutning till den gamla simhallen och med koppling till det framväxande bostadsområdet på Folkungavallen.
Men nu ändras dessa planer helt sonika. Nya simhallen ska istället byggas på Kallerstad sportfält förmodligen där den nuvarande bandyplanen ligger.
Anledningen till dessa nya idéer är månghövdade och genuint ekonomiska.
Nybygget ersätter den nuvarande simhallen från 1965, som är uttjänt. Den  nya  simhallen ska erbjuda en komplett anläggning för motion,  undervisning, simsport,  rekreation och badäventyr. Den ska också  innehålla en 50-metersbassäng, en  bättre hoppbassäng och modernare  attraktioner. Anläggningen  ska vara färdig i slutet av  2016 och i full drift 2017. I tidigare beslut och planeringsunderlag sades det att investeringen skulle gå loss på närmare 500 miljoner  kronor men nu verkar det dra iväg mot 850 miljoner kronor.

Folkungavallen behövs

I vintras skapades en intern politisk arbetsgrupp med Christian Gustavsson i spetsen som skulle hålla koll på ekonomin och en del annat.  Efter skriverier om spräckta budgetkalkyler i lokalpressen tillsatte kommunstyrelsen denna överrock.
Överrocksgruppen har nu under en längre tid processat frågan om simhallens placering och totalekonomin för byggprojekten i anslutning till Folkungavallen/Kallerstad.Att bygga nya simhallen i Kallerstadsområdet skulle förmodligen bli lite billigare än att bygga bredvid Tinnerbäcksbadet. Tillgång till parkering, god infrastruktur och devisen ”Linköping växer över Stångån” är tunga politiska argument i placeringsfrågan. Frågan ligger nu ute i partigrupperna för ett ställningstagande.
Konceptet med bostadsbyggnation på den anrika Folkungavallen hänger på i vilken utsträckning kommunen kan få loss exploateringspengar av intresserade byggherrar.
Därav den smarta kopplingen till förturen i markanvisning på just Folkungavallen för de som också vill bygga ute i Bo2016/Vallastaden.
De stora byggherrarna har inte rusat och ställt sig i kö för att exploatera de mindre områdena i Vallastaden men när Folkungavallens attraktiva mark ligger med i påsen då ändras intressebilden plötsligt.