• Kristina Edlund säger att man måste effektivisera processerna så att simhallen kan stå klar 2019. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Simhallen kan flyttas till Tinnis

Simhallen ska byggas vid Tinnis. Det vill den nya majoriteten. Nu ska en kompletterande utredning göras för en alternativ placering av den nya simhallen. Man vill bland annat utreda tidsplanen, geologiska förutsättningar samt hur den befintliga simhallen påverkas.
Utredningen om placeringen vid Tinnis beräknas kosta två
miljoner kronor och målet är fortfarande att simhallen ska stå klar 2019.
Simhallen ska byggas vid Tinnis. Det vill den nya majoriteten.
– I det läge simhallen befinner sig nu bidrar till att vi i
dag håller en hög stadskvalitet. Vi värnar även om att utveckla Tinnis, säger
kommunalrådet Kristina Edlund.
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att
ta fram en kompletterande utredning för en alternativ placering av den nya
simhallen. Majoriteten vill att den ska ligga i anslutning till Tinnis, söder om
nuvarande simhall. Man vill bland annat utreda tidsplanen, geologiska
förutsättningar samt hur den befintliga simhallen påverkas. Beslutsunderlaget
ska vara färdigt den 1 maj 2015.

Stå klar 2019

Målet är fortfarande att simhallen ska stå klar 2019.
– Vi får se till att vi effektiviserar våra processer, säger
Kristina Edlund.
Utredningen om placeringen vid Tinnis beräknas kosta två
miljoner kronor. Majoriteten hävdar att det skulle ha blivit dyrare om simhallen
skulle byggas i Stångebro.

Bygga ihop stadens delar

Det första beslutet om simhallens placering var att den skulle
ligga där den ligger i dag. Förra våren fattade kommunfullmäktige beslutet att
en ny simhall skulle byggas i Stångebro, vid Sportcenter. Då det första beslutet
togs gjordes en utredning med olika inriktningar, men trots det ska ytterligare
en kompletterande utredning göras.
– Det beslutsunderlag som vi hade då behöver kompletteras,
säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Nils Hillerbrand och syftar bland
annat på nya idéer om att bygga ihop stadsdelen Berga med innerstaden.
– Det har inte funnits något fixt läge där
ersättningsanläggningen ska ligga för den nya simhallen, den skulle kunna ligga
nästan vägg i vägg eller en bit ifrån. Vi har ganska stora möjligheter att
påverka utformningen av området, säger Nils Hillerbrand. Om simhallen till
exempel flyttas hundra meter kan det både bli billigare och gå snabbare.

”Det är korkat”

Oppositionsrådet Muharrem Demirok är som väntat inte nöjd med
den nya politiska majoritetens placeringen vid Tinnis.
– Det är korkat. Om den nya majoriteten ändå har bestämt sig
för var simhallen ska ligga kan de lika gärna gå på beslut direkt, i stället för
att starta en ny utredning. Starta en detaljplanen direkt i stället, dundrar
Muharrem Demirok vidare.
– Jag är rädd för att man kommer fram till att det inte är
gångbart med det man föreslår nu, och att man därför kommer med ett tredje
alternativ. Vi kommer att vara tydliga med att markera de farhågor som
utredningen har lyft fram: kostnaderna kommer att bli större och det kommer att
vara stora driftstörningar på nuvarande simhall, risken är att vi står utan
simhall under byggtiden.