• Christian Dahlén, Elias Auguirre, Stina Edlund och Johanna Wiklander presenterade vinnaren av arkitekttävlingen. Foto: Tommy Pettersson

Simhallsvågen rullar vidare

Danskt arkitektförslag vann tävlingen

Nu har ett nytt betydelsefullt steg fram mot en ny simhallsanläggning tagits i Linköping när man presenterade vilken arkitektbyrå som får rita byggnaden. Bidraget Vågen ritat av 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut vann arkitekttävlingen för Linköpings nya simhall.

Vågens arkitektur representerar ett konsekvent formspråk som berör på både långt håll och nära, allt enligt tävlingsjuryn.

40 blev fem som blev en vinnare

Från början var det 40 arkitektfirmor som sedan blev utgallrade till fem finalkombattanter i den prestigefyllda arkitekttävlingen. Vinnaren av arkitekttävlingen 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Instituts bidrag "Vågen" genomsyras av idén om simhallen som Linköpings nya mötesplats för alla.

– Det vinnande förslaget kommer bli en fantastisk mötesplats för alla Linköpingsbor. Förslaget tar sig an utmaningen att skapa en simhall för lek, motion och idrott likväl som en mötesplats som utvecklar utomhusbadet och den nya del av innerstaden som Folkungavallen kommer bli, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i tävlingsjuryn.

Den nya simhallen beräknas stå klar för invigning under 2021 och kvalitetsnivån inom energi, inomhusmiljö och materialval blir hög för den nya byggnaden som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggstart i september

Miljardprojektet att bygga den nya simhallen i Linköping fortsätter nu enligt plan. Tidigare har NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med kommunägda Lejonfastigheter AB, projektera en ny simhall vid Folkungavallen i Linköping.

I det första skedet har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar som så småningom kommer att handla om ett totalt ordervärde beräknas på cirka 500 miljoner kronor.

Klart 2021 - 2022.

Tävlingsuppgiften har varit att formge en karaktärsbyggnad som med uttrycksfull och berörande arkitektur anger tonen för utvecklingen av stadsdelen Folkungavallen. Byggnaden ska förutom simhall även innehålla kontor och restauranger.

– Det vinnande förslaget ger oss den karaktärsbyggnad med en berörande arkitektur som vi efterfrågat i tävlingen. Förslaget samspelar mycket bra med den planerade gatustrukturen på Folkungavallen och torget har getts en fin inramning. Kontorsdelen och restaurangen ingår också på ett välfungerande sätt i kompositionen. Tävlingsförslaget visar en vacker och generös parksida och formgivning av Tinnerbäcken har de bästa förutsättningarna att bli bra, säger stadsarkitekt Johanna Wiklander.

Juryn har fatta beslut

Tävlingsjuryn har bestått av politiker från Linköpings kommun, Lejonfastigheter, stadsarkitekten och ytterligare två arkitekter från Sveriges arkitekter.

– Det är mycket tillfredsställande att tävlingsjuryn nu har enats om ett vinnande arkitektbidrag. Lejonfastigheter som byggherre kommer nu tillsammans med vinnande arkitektkontor och i nära samverkan med NCC att sätta igång planerna för den nya simhallen. Första steget är att ta fram en projektkalkyl,säger Christian Dahlén, projektchef på Lejonfastigheter.

Vågen rullar i september

Under hösten 2017 beräknas byggspadarna sättas i marken och byggprojektet ska vara klart för det allra första simtaget under 2021.

– Jag är glad att vi nu kan presentera den nya simhallen. Den är en viktig del i utvecklingen av Folkungavallen och hela innerstaden. Simhallen kommer stärka Linköpings identitet och blir ett nytt och spännande landmärke i Linköping, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.