• Madelen Casta är idrottskonsulent hos Sisu Idrottsutbildarna. Här är hon med kurslitteratur för dem i idrottsföreningar som utbildar sig i ämnet ungdomsledare. Foto: Leif Larsson

Sisu ger ungdomsledare mer kunskap

Sisu Idrottsutbildarna utbildar kontinuerligt ungdomsledare i idrottsföreningar. "Vi vill att de som tar hand om ungdomar ska ha en bra och korrekt utbildning. Föräldrarna till barnen ska veta att ledarna kan sin sak. Idealet är att alla inom idrotten har utbildning och vi arbetar för att föreningar ska värdesätta att skicka sina ledare på utbildning", konstaterar Madelen Casta, idrottskonsulent hos Sisu i Östergötland.

Sisu Idrottsutbildarna är idrottens eget bildningsförbund och man sorterar under Riksidrottsförbundet och finns i 20 regionala avdelningar i landet. En av Sisus insatser är att utbilda ledare i idrottsföreningar.

– Det behövs flera ledare inom idrotten. Det kan vara svårt att binda upp sig för en specifik tid varenda vecka men en lösning kan vara att man är två-tre stycken som delar på en ledaruppgift, påpekar Madelen Casta.

– Generellt sett så behövs fler ledare inom idrotten, tränare, styrelseledamöter och andra, inskjuter Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef hos Sisu.

I Östergötland har Sisu lokalkontor i Linköping, Norrköping och Motala. Varje vår och höst anordnar man utbildningar här. På sommaren arrangeras utbildningar även i Finspång, Söderköping och Mjölby. Sisu utbildar också på plats hos föreningar. Idrottens värdegrund genomsyrar all utbildning. Den inledande utbildningen för ungdomsledare kallas Plattformen och riktar sig till dem som har viss erfarenhet som ledare eller tränare. Utbildningen är på 16 timmar och man får lära sig hur barn i åldrarna sju till 15 år ska träna. Nästa steg kallas grundtränarutbildning, GTU 1 och 2, även de på 16 timmar var och gäller ungdomar mellan elva och 15 år. De som går GTU ska ha lite mer rutin från ledarrollen. Det är fortsatt utbildning i träningslära och även en förståelse för ungdomars utveckling och behov i förpuberteten och puberteten.

– De som utbildar sig får också feedback och hemuppgifter. Bland annat ska man titta på hur andra ledare agerar och bedöma vad som är bra och vad som kan utvecklas. Man ska också fundera på hur man uppfattas som ledare av andra. Det är ju viktigt att vara en förebild, klargör Madelen Casta.

En ungdomsledare har med andra ord ett stort ansvar. Föräldrar ska känna sig trygga när barnen är hos föreningen.

– En annan viktig detalj är att se till att ungdomarna har roligt. Rekryteringen till idrotten är bra men många slutar så det är viktigt att alla kan utöva något som de tycker är kul. En uppgift vi har är att hjälpa till att motverka för tidig utslagning inom idrotten, fastslår Kristin Lönnqvist.

Sisu riktar in sina utbildningsinsatser mot dem som är 15 till 16 år och äldre. De som utbildar sig är olika åldrar men majoriteten är mellan 15 och 25 år. I höst är det åter dags för ett utbildningstillfälle, 27-28 november i Norrköping. Utbildningsdagarna ger mer än bara själva lärandet.

– Det är bra att träffa andra ledare och förstå att andra kanske har det ännu tuffare än en själv. Och att möta personer från andra idrotter kan betyda att man får tips och inspiration, påpekar Madelen Casta.