• Anders Jonnsson och Tekniska verken har hela tiden hävdat att rätt myndighet, Länstyrelsen i Kalmar, ska hantera Yxerns reglering. Foto: Tommy Pettersson

Sjön Yxern ska räddas

Länsstyrelsens föreläggande ger förutsättningar

Nu verkar det som om Länsstyrelsen i Kalmar Län har lyssnat på Yxerns Regleringsföretag, där Tekniska verken i Linköping är en av fem ägare. I och med att man presenterat ny information om den allvarliga situationen med Yxerns låga vattennivå så har myndigheten reagerat

I ett föreläggande ger man nu möjlighet för regleringsföretaget att "justera" vattennivån så att Sjön Yxern inte töms utan kan hanteras med sunt förnuft.

Allting klart

Därmed skulle ju frågan vara utagerad för denna gång och med facit i handen kan man konstatera att det kommunala bolaget Tekniska verken som tidigare utmålats som skurken i dramat har haft rätt hela tiden när det gäller de  legala frågorna.

– Vi är tacksamma och lättade över att vi har fått gehör för den nya information vi presenterat. Om dammluckorna skulle öppnats fullt skulle den negativa påverkan på sjön öka dramatiskt, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

När ändras vattendomen?

 Det faktum att vattendomen från 1938 slår fast att dammluckorna i sjön ska öppnas fullt när nivån sjunkit till 90,05 meter över havet, skulle förvärra situationen i Yxern kraftigt. Den nivån beräknas inträffa om två till tre veckor om det torra vädret fortsätter.

– Jag känner mig mycket nöjd med det föreläggande som vi nu har fått av länsstyrelsen. Det ligger helt i linje med de åtgärder vi anser är nödvändiga och som vi har begärt. Konsekvensen för sjön nu när tappningen kan minskas är förhoppningsvis att den börjar återhämta sig, säger Ola Palmquist, ordförande i Yxerns Regleringsföretag.

Efter att ha funderat en längre tid så förelägger Länsstyrelsen Yxerns Regleringsföretag följande.

Länsstyrelsen förbjuder Regleringsföretaget att öppna luckorna fullt vid nivån +90,05 cm som det står i vattendomen. Tappningen ska minskas om vattennivån sjunker till +90,05 meter över havet.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsen förelägger också Regleringsföretaget att ta fram underlag för att beskriva konsekvenserna av att följa domen och öppna luckorna, undersöka om tröskelnivån är felaktigt angiven, samt kontrollera om dammanläggningen är uppförd enligt domen. Föreläggandet gäller tills Länsstyrelsen i Kalmar Län meddelar något annat.