• Stefan Papangelis och Lars Stjernkvist är eniga i att sätta kommunen på musikkartan i Sverige. Foto: Patrik Ekström

Ska bli Sveriges musikhuvudstad

År 2020 har politiken i Norrköping lovat att man vara Sveriges musikhuvudstad allt enligt den handlingsplan som kommunstyrelsen tagit fram för arbetet med de fyra utpekade områden.

Det är utbildning, bransch, näringsliv och kommunikation som ska göra verklighet av de höga målen man sätter upp. Kommunikation har tillkommit som ett nytt fokusområde för Musikhuvudstad 2020.

För att nå målet att bli Sveriges musikhuvudstad kommer det att bildas en gemensam plattform för kommunikationen kring Norrköping som musikstad. Uppdraget är bland annat att samla ihop och synliggöra det som sker inom detta område.

500 jobbar med musik

Musikhuvudstaden 2020 är en vision för att stärka Norrköpings som musikstad och i den står det bland annat att Norrköping ska vara ett nav för nytänkande, nyskapande och företagande inom musikområdet. Musikhuvudstaden finns dessutom med i Norrköpings kommuns övergripande vision för år 2035. Där står det att Norrköping år 2035 ska vara en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

– Norrköping är nu för fjärde året platsen för Sveriges största musikfestival och det har stor betydelse för oss som blivande musikhuvudstad år 2020. Bråvalla festival stärker vårt varumärke och sätter Norrköping på kartan, säger Stefan Papangelis, vd Upplev Norrköping och skickar över mikrofonen till Stjärna.

– Vi har redan kommit långt i Norrköping med över 500 personer som är sysselsatta i musikbranschen. Nu behöver vi skapa rätt förutsättningar så att ännu fler kan utvecklas musikaliskt och lägga grunden för ytterligare verksamheter inom musikbranschen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nya musikföretag

Norrköping har i dag två gymnasieutbildningar med musikinriktning och en universitetsutbildning med anknytning till musikbranschen.

Nu ska det tas initiativ för att skapa en eftergymnasial utbildning och bättre förutsättningar för etablerade och nystartade musikanknutna företag i Norrköping.

– I dagsläget finns två utbildningar i att driva företag. Start up riktar sig till alla som vill starta eget.

Make it hålls i samarbete med företagsateljéerna Hallarna och är för personer inom kreativa näringarna som vill komma vidare i sitt företagande, säger Anne Revland, näringslivsdirektör.