• I Lördag släppte man på 20 kubikmeter per sekund förbi stationen. Foto: Tommy Pettersson
  • Vad händer i området som ligger efter Svartåfors vattenkraftsstation vid en rivning? Foto: Tommy Pettersson

Ska små vattenkraftverk rivas?

Stilla flyter Stångån och Svartån

Den gångna helgen släppte Tekniska verken på kraftfulla 20 kubikmeter vatten per sekund i den gamla å-fåran i Tannefors, det vill säga förbi vattenkraftstationen i området. Tanneforsstationen har en fallhöjd på 9,8 meter och en effekt på 2 351 kilwatt och är därmed ett litet komplement till energiproduktionen i kommunen.
Tekniska verken har idag 38 vattenkraftverk av varierande storlek som är byggda mellan 1906 och 1997.
Tillsammans producerar kraftverken cirka 330 miljoner kilowattimmar under ett ”normalår”.
 Det motsvarar 1 320 vindkraftverk  av den typ som står till exempel vid E 4 bredvid Roxen.
Energiproduktionen och dess källor har varit en kontroversiell fråga i mer än ett halvt sekel.
När det gäller de fossila bränslena, finns det en enighet om att det inte är särdeles smart att tära på ändliga resurser.
De förnyelsebara energikällorna, vind-, vatten- och bioenergi är områden som kanske är hetast just nu i både Europeiska unionen såväl som i Sverige.

Vad händer med Svartåfors vattenkraftstation?

Den fjärde juni 2014 presenterade den statliga vattenverksamhetsutredningen  sitt slutbetänkande.
Redan i ett delbetänkande från oktober 2013 öppnade  utredningen upp för nya prövningar av de tillstånd som den absoluta  majoriteten av den svenska småskaliga vattenkraften bygger på idag.  Huvuddelen av dagens tillstånd är från tiden före införandet av dagens  miljöbalk och har inte prövats mot denna tidigare.
En sådan ny prövning  skulle kunna innebära att många stationer måste avvecklas med  tillhörande dammutrivning.
Nu är Tekniska verken oroliga för vilka konsekvenser utredningens slutsatser kan innebära för vattenkraften i Linköping.