• Jakob Björneke och Kristina Edlund i Skäggetorp Centrum. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Skäggetorp får fler förskoleplatser

Plats för 120 nya barn

Skäggetorp skriker efter fler förskoleplatser. Nu ska det ändras. På Skattegården kan upp till 120 fler barn få plats på förskolan. I dag antas en ny detaljplan för Skattegården som gör det möjligt att få fler förskoleplatser. Förskolan Skattegården (Gåsen 9) har plats för ungefär 100 barn, och genom att bygga en ny förskola intill den nuvarande (Gåsen 7) bidrar det till ytterligare 100-120 förskoleplatser.
Detaljplanen tillåter byggnation av källarlösa hus i två våningar. Byggnaden
kommer att ägas av Lejonfastigheter.

400 platser på 4 år

För tillfället är fler ärenden på gång gällande förskolor i
Skäggetorp. Totalt väntar fyra nya byggen.
– Vi kommer att få 400 fler förskoleplatser de kommande 4
åren, säger Jakob Björneke.
Ombyggnationen av Nygårdsskolan kommer att innebära 160 nya
platser och Rosendalsskolan ska få 60-70 fler platser. Sedan finns ytterligare
två projekt, ett på Skäggetorpsgatan och ett på Sörgårdsgatan, som ligger längre
fram i tiden.

”Brustit i samarbetet”

I sex år har det varit brist på förskoleplatser.
– Varför det är så får den tidigare majoriteten svara på. Men
jag har varit väldigt tydlig med min kritik att det har brustit i samarbetet
mellan barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, delvis på
tjänstemannanivå men framför allt politisk nivå, säger Jakob Björneke,
ordförande för barn- och ungdomsnämnden.
– Det innebär att utifrån det tankesättet den nya majoriteten
har så kommer jag ha täta dialoger med Jakob och kultur- och fritidsnämnden. Vi
har lokalbehov både när det gäller förskolor, men också när det gäller
exempelvis idrottshallar. Från politikens sida behöver man sätta ner foten och
peka till tjänstemännen vilka visioner vi har, tillägger Kristina Edlund,
ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.