• Cecilia Gyllenberg Bergfasth och Jakob Björneke berättar om vad som ska hända i Skäggetorp. Foto: Tommy Pettersson
  • Allaktivitetshuset ska byggas bredvid Skäggetorpskolan. Foto: Tommy Pettersson

Skäggetorp omdanas och integreras

Nu verkar det som om det politiska etablissemanget går från ord till handling när det gäller att bryta sociala mönster och attityder i stadsdelen Skäggetorp.

Förutom att man tar tag i den utlovade satsningen på att bygga om och öppna upp Skäggetorp med en rad olika bostads- och trafiklösningar så satsar man dessutom på familj, barn- och ungdomsverksamheter. Det blir inte enbart satsningar på att riva barriärer i boendet utan det finns även en tydlig genusinriktning i det hela.

Riv de sociala murarna

I dag upplevs Skäggetorp som en isolerad ö av många Linköpingsbor och fördomar om stadsdelen gror all som oftast hos de som inte bor där.

I veckan inleddes ett omfattande dialogarbetet för att hämta in idéer och åsikter om Skäggetorps utveckling. Dialogen är till för boende i Skäggetorp, övriga Linköpingsbor och de två första mötena med folket i Skäggetorpsskolan var välbesökta och konstruktiva.

Den styrande Koalition för Linköping vill nu att Skäggetorp ska bli en tryggare och mer levande stadsdel som har en tydligare koppling till innerstaden. Viktiga delar i detta är planutvecklingen för nya vägar och bostäder, ett nytt allaktivitetshus och en högre kvalitet på de mötesplatser som finns i stadsdelen. Den symboliska byggnaden i den politiska satsningen blir nog Allaktivitetshuset.

– Allaktivitetshuset kommer att ha ett nytt, modernt bibliotek som kärna och det ska vara flexibelt utformat för att ge förutsättningar för andra aktiviteter och uttryck. Det är viktigt att det blir en verksamhet som vi bygger tillsammans med dem som ska nyttja den, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 Arbete och bostad

Allaktivitetshuset ska byggas intill Skäggetorpsskolan som ska kunna utnyttja lokaler och funktioner. Innehållet ska locka både Skäggetorpsborna och andra Linköpingsbor i alla åldersgrupper. Exakt vad verksamheten ska innehålla arbetas just nu fram genom en bred dialog med allmänhet och lokala aktörer.

– Vi satsar på ett nytt, modernt, kommunalt drivet allaktivitetshus med höjda ambitioner. Tillgången till meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser är viktigt för att skapa en bättre tillvaro och på sikt minska utanförskap och segregation. Att öka den offentliga närvaron är också viktig i sammanhanget, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd.

Klass och kön

Viktigaste inkörsporten till en samhällsgemenskap är ett arbete men bostadsmiljön och segregationen är det största hindret för att bryta det så kallade utanförskapet.

– Vi vill se en mer sammanhållen stad där Skäggetorp kopplas ihop med innerstaden och dessutom har en variation av bostäder där man kan bo och trivas hela livet. Det är också viktigt att Skäggetorpsborna får vara med i utvecklingen av sin stadsdel. Ett modernt Skäggetorp ska vi bygga tillsammans med Skäggetorpsborna, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd.