• Lena Andersson blickar upp mot den gröna flagga som symboliserar förskolans aktiva miljöarbete. Foto: Julia Kimell
  • Förskolan Bokhagens stolta personal: Maria Trangius Griph, Lena Andersson och Anja Mistrén. Foto: Julia Kimell
  • Den enade kommittén Anna Steiner Ekström, Muharrem Demirok, Gunilla Wetterling och Stedan Arrelid. Foto: Tommy Pettersson

Skapar miljöhjältar i förskolan

Lena Andersson Linköpings miljö- och naturvårdsstipendiat

I veckan fick förskollärare Lena Andersson på förskolan Bokhagsvägen i Hjulsbro pris för sina miljöinsatser. – Även i år är vi stolta över vår stipendiat. Lena sprider sitt engagemang till barnen och uppfyller alla kriterier för en god miljöhjälte. Hon lyfter miljöarbetet till en nivå, säger Muharrem Demirok, ordförande i stipendiekommittén.

– Vi behöver eldsjälar som Lena och hennes kollegor. Hela förskolan ska ta åt sig äran.

Förskolan är en av de första så kallade grönflaggade förskolorna i hela landet. Markeringen innebär att de jobbar hårt på temat klimat och energi.

Flaggar grönt

Stipendiet är på 10 000 kronor. I priset ingår även att få vara kommunens främsta miljöambassadör under ett år. Så här lyder motiveringen:

”Med förskollärare Lena Andersson i spetsen har barn och pedagoger på förskolan Bokhagsvägen, under 2012 och 2013 arbetat för ett ökat medvetande för miljön och betydelsen av vår påverkan på klimatet. Under lekfulla former har kunskapen förmedlats till barnen och i juni 2013 kunde förskolan som den första i kommunen bli miljöcertifierad och hissa grön flagg!

Lena Andersson själv är mycket glad och uppmuntrad över priset.

– Det känns jättehäftigt och lite overkligt! Det är knappt så att jag greppat vad jag gjort. Det är viktigt att vara konkret när man jobbar med barn. Jag visade hur mycket vatten man stänger av vattnet medan man tvättar händerna – en hink samlade upp och det var lätt att se skillnaden. Det hela började med en aha-upplevelse på återvinningen när jag insåg att plasten vi samlar in verkligen blir nya förpackningar. Det blir så himla abstrakt annars. Lampor vi har på i onödan illustrerade jag med glass för barnen – visst vill man ställa in glassen i stället för att låta den förstöras?

Sprider tradition

Förskolebarnen som började i skolan på andra sidan gatan ifrågasatte på fruktstunden varför de ombads slänga äppelskrutten i soporna: ”Var är gröna påsen?” – ett tecken på att miljötänket gått hem.

– Det här ger ringar på vattnet för barnen som går här på förskolan.

Stipendiekommittén består av ordförande tillika kommunalråd Muharrem Demirok, och ledamöterna Anna Steiner Ekström och Gunilla Wetterling samt Stefan Arrelid, Studiefrämjandet.

– Vi får in många nomineringar, men i år har vi varit eniga om beslutet. Det här är en vinnare som sticker ut i mängden. Jag som själv har småbarn vet hur duktiga de är att tjata, och vi vet att de här barnen påverkar miljötänket hemma, säger Muharrem Demirok.