• Tomas Aronsson var bränningsledare under naturvårdsbränningen. Foto: Tommy Pettersson
  • Simon Andersson fyllde på dunkar med olja och bensin. Foto: Tommy Pettersson
  • Annika Forsslund jobbar på Länsstyrelsen. Foto: Tommy Pettersson
  • Ett basläger var upprättat. Foto: Tommy Pettersson
  • Det var gott om skyltar som förtäljde att ”tänt var det här”. Foto: Tommy Pettersson

Skogen brinner

På självaste Kristihimmelsfärdsdagen, den 29 maj, brann kyrkans skog utanför Åtvidaberg. Detta var dock inte någon pyroman utan branden var både planerad och anlagd i laga ordning.

Hästenäs Kyrkskog ligger i Åtvidabergs kommun och området som naturvårdsbränns är omkring tio hektar stort. Området ligger norr om sjön Hästgöl, vid änden av skogsbilvägen.

Hästenäs ligger i ett så kallat ”bränningslandskap”, där naturliga bränder var vanliga förr i tiden. Naturvårdsbränningen sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna de många växt- och djurarter som är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum. Naturvårdsbränningen utförs av ett kompetent bränningslag, SITS i Sverige AB, som samverkar med räddningstjänsten, SOS Alarm samt brandflyget.

– Idag är det inte ett så stort område vi ska bränna, berättar Tomas Aronsson, bränningsledare på just SITS, och den som håller i alla trådarna kring skogsbranden. När Linköpings Posten var på plats så gick han igenom hela upplägget kring hur man pumpar upp vatten som sedan skall distribueras ut i de över två kilometer som lagt runt den skog som ska brännas ner. Tomas Aronsson berättar att totalt i år rör det sig om drygt 150 hektar som som skall brännas. Dagens yta är drygt tio.

– Visst kan lågorna slicka någon grantopp men vi jobbar för att det inte ska brinna så kraftigt och sätter självklarhet säkerheten först, säger den erfarne bränningsledaren och berättar att man jobbar efter en kanadensisk modell som är mycket effektiv och säker.

Med under naturvårdsbränningen är även Annika Forsslund från Länsstyrelsen som berättar att denna gång är det Stiftets skog man bränner. Hon visar kartan över det område som är tänkt att brännas.

– Att det är backigt gör det hela lite svårare, säger hon då vi går tillsammans på den skogsväg som löper längs den nedre gränsen för området som ska brännas och vid sjön Hästgölen som försörjer pumparna med vatten. Bränningen var ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Linköpings Stifts skogsförvaltning som markägare och jobbar med naturvårdsbränningar för sin skogscertifiering.