• Grävande i Ullstämma var Maria Brahim byggchef Botrygg och Erik Waldén projektledare från Botrygg samt Christer Gunnarsson från Linköpings kommun. Foto: Tommy Pettersson
  • Rosencrantz vill ratta grävskopan i Ullstämma där det byggs en ny skola. Foto: Julia Kimell.
  • Så var det dags för första spadtaget i Ekängen. Foto: Tommy Pettersson

Skola och barnomsorg bygger ifatt

Linköping är en kommun med växtverk. Initialt är det ett angenämt problem att försöka hinna med i en utbyggnadstakt som inte liknar någon annan tidigare historisk situation i länet.

Linköping är attraktivt med en växande nettoinflyttning och stora födelsetal. Men tillväxten har en annan sida som behöver processas. Folk behöver någonstans att bo, barnomsorg och skola för sina barn samt en utbyggd infrastruktur.

Komma i fas

Bostadsproduktionen har kommit igång ordentligt efter bottenåren 2008 och 2009 men trots detta är man inte i fas med behovet. Det behövs cirka tvåhundra bostäder per år ytterligare trots att man under 2013 har börjat bygga 708 lägenheter i kommunen vilket  är rekord för 2000-talet. Muharrem Demirok och hans nämnd/kontor har det svettigt värre. En annan nämnd och därmed också ordförande som har det hett just nu är Catharina Rosencrantz i barn- och ungdomsnämnden.

– Vi har fortfarande stora behov och behöver bygga ungefär 350 förskoleplatser i fem år framåt för att komma i fas. Även på skolsidan behöver vi bygga nytt och bygga om för att få plats med alla barn och elever, säger Catharina Rosencrantz, ordförande i barn- och ungdomsnämnden som varit flitigt i farten med första spadtag och till och med grävskopetag i olika områden.

Ekängen växer enligt plan

I  april togs de första spadtagen för byggnationen av en ny förskola på fastigheten Rystads-Tuna i Ekängen, Linköping och ett liknande spadtag togs i  Ullstämma där man också bygger en förskola. En månad innan grävde man för den nya skolan i Ullstämma.

Botrygg erhöll via upphandling av Linköpings kommun uppdraget att bygga den nya förskolan i Ekängen. Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av två avdelningar och ha plats för 40-44 barn. Förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet första december 2014.

Expansivt område

Det byggs också ny förskola på fastigheten Rymdattacken i det expansiva området Ullstämma. Förskolan kommer att ligga i anslutning till Botryggs byggnation av 43 par- och radhus. Den förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet i mitten på januari 2015.