• Chefen bakom namnet - Robert Bredberg är barn- och bildningschef i Åtvidaberg. Foto: Åtvidabergs Kommun
  • Alléskolan fräschades upp inför skolstarten. Foto: Patrik Ekström
  • Facetten är omtalat bra på att skapa Unga Företag. Foto: Patrik Ekström
  • Långbrottsskolan är numera nedlagd och här kommer det att uppföras en ny förskola. Foto: Stefan Hedström

Skolan har börjat

Nu är det slut på lata dagar, sol och bad för både elever, lärare och för övrig personal i Åtvidabergs skolor. Robert Bredberg är barn– och utbildningschef i kommunen.

Åtvidaberg är ingen jättekommun men likväl är det 1 600 elever i olika åldrar som har börjat skolan denna vecka.

– Det är 360 stycken som börjat på gymnasiet och 1 240 i grundskolan. Det är ju delvis en förändrad grundskola som elever och personal kommer tillbaka till då en skola är borttagen och de övriga två är nyrenoverade, berättar Robert Bredberg som är barn– och utbildningschef i Åtvidabergs kommun.

Skolrockad

En av anledningar till den rockad som gjorts är att Långbrottsskolan lagts ner då den ansetts vara uttjänt och allt för kostsam att driva vidare. Protester har förekommit men Robert Bredberg har inte legat sömnlös på grund av dem.

– Mitt uppdrag är ju att bedriva den bästa skolverksamheten här i kommunen och det är det som upptar det mesta av min tid, säger barn- och utbildningschefen med eftertryck.

– Jag måste understryka att jag är väldigt stolt över de skolor och den personal vi har här i kommunen. Visst finns det problem även här och sådant som kan bli bättre, det ska man inte sticka under stol med, men på det stora hela är det väldigt bra här i på alla nivåer. Det finns mycket att lyfta fram, till exempel vårt utbildningscenter Facetten som bedriver en mycket framgångsrik UF-verksamhet och anses vara en av de bästa i landet.

En lades ner, två rustades upp

Under sommaren har Centralskolan och Alléskolan rustats upp och snyggats till både ute och inne. Man har också ändrat så att Centralskolan går från att vara en F-5-skola till en F-3-dito. Alléskolan går från att vara en 6 - 9 skola till att vara 4 - 9 och då med två olika rektorsområden.

– Vad det gäller renoveringarna så är de i fas men allt är inte riktigt klart när det gäller utemiljön. Sedan är självklart organisationen av personal och elever klar sedan en tid tillbaka. Det kommer även att uppföras en ny förskola på Långbrottsområdet. Den kommer att tas i bruk läsåret 2013/2014, berättar Robert Bredberg som säger sig se en viss minskning när det gäller elevkullarna men den är inte exceptionellt stor eller konstig då kullarna följer födelsetalen i stort.