• Kommunen menar att de har valt att ha ett elev- och föräldraperspektiv i ärendet. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Skolinspektionen hotar kommunen

Skolinspektionen anser att Linköpings resursskolor bryter mot lagen. Om kommunen inte följer Skolinspektionens krav måste de betala vite på 700 000 kronor.

–Det här är vi inte så förvånade över, vi har valt att driva ärendet från Linköpings kommuns sida. Bakgrunden är att vi har valt att ha ett elev- och föräldraperspektiv i det här ärendet, säger Catharina Rosencrantz, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Problemet började 2012, vid en inspektion av kommunens skolverksamhet. Och nu hotar Skolinspektionen Linköpings kommun att betala 700 000 kronor i vite, vilket kommunen tycker är mycket pengar. Kommunen har träffat personal och ledning och gett information.

Samma verksamhet

I dag finns det sju resursskolor med sammanlagt 47 elever i Linköping. Skolorna är till för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Alla resursskolorna ligger under samma verksamhet, vilket betyder att barnen har en rektor. Catharina Rosencrantz tillägger att skolorna har en bra elevhälsa och att det är mycket personaltätt.

”Lite väl bokstavstrogen”

Skolinspektionen menar att Linköpings kommun bryter mot skollagen genom att ha resursskolorna. I lagen står det att en skolenhet ska vara öppen att söka till - för alla elever. Skolinspektionen vill att eleverna på resursskolorna ska höra till sina ordinarie skolor och få stöd där i stället.

–Vi tycker att man från Skolinspektionens sida är lite väl bokstavstrogen när man läser paragraferna, i stället för att titta på barns och elevers bästa. Det står också som bärande grundskrivning i skollagen att man ska titta barns och elevers bästa, berättar Lars Rejdnell, barn- och ungdomschef.

Samtidigt har fristående skolor rätt att organisera skolverksamheter på samma sätt som resursskolorna.

Kan inte återvända till gamla skolan

Skolinspektionen anser att det finns en risk att resursskolornas elever inte har möjlighet att återvända till sina gamla skolor.

–Jo, det har de. Vi har sagt att även om eleverna har en ny skola så har de förtur att komma tillbaka till sin gamla skola, om det är den bästa placeringen, säger Lars Rejdnell.

”Välja verkligheten”

Samtliga partier tycker att resursskolorna är bra. Då kommunen fick beslutet förra onsdagen har de ännu inte bestämt sig för hur de ska agera. Antingen kan de följa Skolinspektionens krav, försöka hitta någon annan lösning eller överklaga vitet och få det prövat i en högre instans.

–Personligen tycker jag att om verkligheten krockar med kartan så ska man välja verkligheten. Är det så att det inte fungerar ute i verkligheten så kan man ändra lagstiftningen, anser Catharina Rosencrantz.