Skolor får bidrag till läxhjälp

15 skolor i Linköpings kommun beviljas av Skolverket bidrag för sammanlagt 2 498 lärartimmar för läxhjälp, vilket motsvarar 999 200 kronor. Eftersom kommuner och fristående skolor i hela landet har ansökt om betydligt mer pengar än regeringen avsatt, så har Skolverket prioriterat de skolor som antas ha störst behov av bidraget.
– Det finns en stark vilja att erbjuda läxhjälp till sina elever och det är bra. Vi tycker också att skolorna ska fundera igenom sitt sätt att arbeta med läxor. En bra läxa ska inte kräva läxhjälp för att kunna göras, säger Johanna Freed, tillförordnad enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Mindre grupper

I år har Skolverket för första gången valt att ge bidrag för lärarkostnader istället för per elev.

– Det innebär att vi ökar möjligheten att anordna bidragsstödd läxhjälp i mindre grupper. Det är positivt, menar Johanna Freed.

Urvalet har gjorts utifrån elevernas slutbetyg i årskurs 9 och bidrag har beviljats till kommuner och fristående skolor med ett meritvärde under 200,3. Det genomsnittliga meritvärdet för 2014 var 214,8. En lärartimme innebär att en lärare ger en grupp elever läxhjälp under en timme. För varje lärartimme får huvudmannen 400 kronor i bidrag.

Skäggetorp mest bidrag

I Linköpings kommun har totalt 2 498 lärartimmar beviljats, vilket motsvarar en summa på 999 200 kronor. Flest timmar beviljas Skäggetorpskolan (720 timmar), följd av Ånestadskolan årskurs 7-9 (566 timmar) och Nya Rydsskolan årskurs 7-9 (420 timmar).

Nationellt ansökte hela 1400 skolor om bidrag. Totalt räcker bidraget till 455 skolor i hela landet, vilket motsvarar 23 miljoner kronor. I slutet av april meddelar Skolverket beslut om bidrag som beviljas till ideella organisationer som bedriver läxhjälp.