• Skyttedal väljs på nästa kommunfullmäktige. Foto: Patrik Ekström

Skyttedal slog ut lokal kandidat

Det blev något oväntat Sara Skyttedal som valdes till nytt kommunalråd för Kristdemokraterna i torsdagskväll. Därmed slog hon ut

Vid Kristdemokraternas extra årsmöte i Linköping beslutade man att Sara Skyttedal ska föra Kristdemokraterna oppositionspolitiska i Linköpings stadshus.

Två läger

Nomineringsgruppen för Kristdemokraterna i Linköping presenterade sitt förslag vid en presskonferens tidigare efter ett omfattande nomineringsarbete under sommaren.

Andreas Ardenfors har varit oppositionsråd för KD i Linköping fram till nu är väl förtrogen med Östergötland och Linköping. Ardenfors lämnar nu politiken för ett "civilt jobb" i Stockholm. För det föreslagna kommunalrådet Sara Skyttedal kommer det att vara en startsträcka innan hon kan tackla de lokala frågorna.

– Vi från nomineringsgruppen är mycket glada att vårt förslag vann medlemmarnas gillande. Det känns nu bra att Sara Skyttedal, med den kompetens och erfarenhet hon bär med sig, har ett starkt mandat att ta sig an Linköpingspolitiken, hävdar Per Larsson, ordförande i nomineringsgruppen för Kristdemokraterna i Linköping.

Gör skillnad

Skyttedal kommer formellt att väljas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 27 september, och tillträder 1 oktober.

– Det känns hedrande att ikväll ha fått medlemmarnas förtroende som nytt kommunalråd. Det är ett stöd jag har för avsikt att vårda på bästa sätt.

Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget, men känner också stor förväntan och entusiasm inför det arbete som ligger framöver. Nu startar insatserna för att forma det lag och formulera den reformagenda som ska visa för Linköpingsborna att Kristdemokraterna gör skillnad, säger Sara Skyttedal.