• Nu rustas ruinen i Stjärnorp upp. Foto: Tommy Pettersson
  • Slottskapellet. Foto: Tommy Pettersson

Slottsruinen i Stjärnorp rustas upp

1789 brann slottet i Stjärnorp ner för att aldrig mera byggas upp igen då pengarna helt enkelt tog slut. Nu rustar man upp ruinen som börjat förfalla allt mer.

Slottet i Stjärnorp måste varit en imponerad syn på sin tid. Mäktiga flygelbyggnader och ett slottskapell i stark gul färg som när solen gick ner blänkte som guld vid Roxens strand. Slottet byggdes mellan åren 1655 och 1662. Den 12:e maj 1789 brann det ner för att aldrig byggas upp igen då pengarna enbart räckte till att återuppbygga slottets kapell och de två stora flyglarna. Själva slottet fick stå som det var när det brann ner och så har det förbliv under åren förutom olika punktinsatser genom åren. Men nu rustas ruinen upp rejält då alternativet var att ruinen helt skull gå under vilket självklart är en säkerhetsrisk för alla som vistas nära slottsruinen.

Kostsamt

Hela processen är både kostsam och tidskrävande och just nu ser platsen ut som konstnären Christo skulle kunna ligga bakom med alla sina intäkta byggnader och monumnent. Bland annat ska man slå ner fyra pelare i stål så att inte den del som stickar upp mot Roxen ska rasa. Sedan kommer själva ruinen få ett tak över sig så att väder och vind har en mindre påverkan på det gamla slottet. Den nuvarande ägaren till slottet Eric Douglas får bekosta hela renoveringen eller upprustningen då, helt på egen hand.

Ville vinka till varandra

Enligt en sägen berättas det att när krigskamraterna och vapenbröderna Robert Douglas och Axel Lillie, kom hem frånWestfaliska freden, ingick de en överenskommelse att bygga sina respektive slott, Stjärnorps slott ochLöfstad slott, så höga att de från översta våningen skulle kunna se och skicka hälsningssignaler till varandra och visst är de båda slotten imponerade på många sätt och vis där de står. Även om inte Stjärnorps slott byggdes upp så är det nog än mer känt som ruin där de står som en tidskapsel från en svunnen tid.