• En simhall vid ån kostar 645 miljoner kronor - och det är rekommendationen i nuläget. Kommunalråd Christian Gustavsson är med och planerar. Foto: Julia Kimell
  • Christian Gustavsson pekar på för- och nackdelar med de olika simhallsplaceringarna. Foto: Julia Kimell

Snart avgörs den nya simhallens placering

Nu återstår två potentiella platser för Linköpings framtida simhall. Antingen vid sportcentret eller vid Linköpings arena på Norrköpingsvägen. Fördelarna och problemen med respektive placering presenterades i går under en presskonferens. Beslutet kommer under våren.

– Det är ett långt utredningsarbete som till viss del drivs av arbetet med Ostlänken. År 2020 kommer simhallen att vara helt etablerad, och byggd redan 2018 eller 2019. Sedan är Ostlänken och resecentrum klara 2028, och 2040 är Stångebro, alltså Kallerstad, utbyggt, förklarar Christian Gustavsson, kommunalråd.

Integrerad i staden

Placeras simhallen vid sportcentret nära ån blir den nära bandyarenan och kan bli en naturlig del av innerstadsmiljön allt eftersom staden växer över ån.

– Det är en trevlig omgivning med närhet till vattnet. Den blir en integrerad del av staden redan 2028 med liv och rörelse och en känsla av trygghet vid populära promenadstråk vid ån. Vi behöver i så fall riva befintliga byggnader.

Alternativ två är läget vid Norrköpingsvägen väster om Linköping arena. Området präglas i dag av åkermark, och samma gröna förutsättningar som vid ån finns inte. Därför krävs resurser till att göra det till ett grönområde och dessutom behöver parkeringar byggas till.

– År 2040 kommer detta vara stadsmiljö, och då uppfattas ligga längre bort från stan än vad den gör i dag. En nackdel kan vara det näraliggande industriområdet som kan kännas otryggt. Det ligger också stora krav på att skapa parkmiljö.

Rekommenderar sportcenter

Rekommendationen ur ett verksamhets-, fastighetsbyggnads- och stadsbildningsperspektiv blev till slut sportcentret vid ån. Investeringen för den skulle ligga på 645 miljoner kronor, medan alternativet vid Norrköpingsvägen hamnar på 642 miljoner.

På måndag ges föredragning om detta för partierna som är angelägna om att så snart som möjligt fatta beslut. Allmänhetens intresse är stort, och det finns bättre lösningar än att bygga mitt i stan.

– Det är kul att ha två så här bra beslut att välja mellan. Det finns inget värde i att behålla den gamla simhallen som är från 1965 och drar 10 miljoner per år. Den nya drar 49-53 miljoner per år.

Tinnisplaner

Utomhusbadet vid Tinnerbäcksbadet kommer finnas kvar. Femtiometersbanan på utsidan berörs inte alls, och den får en ny reningsanläggning. Under de 5,5 åren som nya simhallen byggs kan den användas.

– Vi funderar på hur vi vill utveckla området. Det lever sommartid men resten av året är det stängt. Vi vill öppna den så det mer känns som en park. Men den behöver skärmas av nattetid med tanke på bassängen. Personligen tycker jag det vore jättehäftigt att låta den bli en isbana vintertid. Det är i grunden ett naturbad och förr spelades det bandymatcher där.

På Folkungavallen ska det bli bostäder som kan förtäta centrum.

– Lite högre, lite tätare, på dessa högt eftertraktade områden. Omkring 700 lägenheter kan det bli.