• Eva Lind och Lena Micko vill se färre arbetslösa ungdomar, färre skolavhopp och en bättre plan för att möta stora pensionsavgångar. Foto:Julia Kimell

Socialdemkraterna vill satsa på ungdomen

Socialdemokratrena i Linköping kraftsamlar inför valet och har med jämna mellanrum presenterat olika kontrakt för bättre skola, sjukvård och bostäder. Nu har turen kommit till de ungas villkor.

Det är fyra tunga namn inom Socialdemokraterna i Linköping som sökt sig till Kunskapsgallerians matsal. Lena Micko, gruppledare och kommunalråd, Eva Lindh, kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden, Kristina Edlund, kommunalråd och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt Jakob Björneke och vice ordförande i barn och ungdomsnämnden är oroade för framtiden och hur en man matchar skola och arbetsliv samt att det finns en stor utmaning i en kommande generationsväxling.

Alliasen har inte gjort något

– Linköping är Sveriges femte största stad och har en bra ekonomi men trots detta så tycker vi nog inte att Alliansen gjort tillräckligt för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. I mars var det så många som 1120 unga som inte har jobb. 300 av dem som även är under 20 år, har vare sig jobb eller studerar. Det är precis samma nivå som det var 2007 då Alliasen tog över styret här i kommunen, säger Lena Micko med emfas och forstätter:

– Nu i mars så var det 476 hushåll mellan 18 och 24 år som hade försörjningsstöd. Det innebär att det kan vara betydligt fler personer som måste ha försörjningsstöd och det är även dubbelt så vanligt att en ung har socialbidrag än A – kassa. Det innebär att var tionde ung börjar sitt vuxenliv med att bli bidragstagare, forsätter Lena Micko och tycker att det är än mera anmärkningsvärt att men än var femte hoppar av gymnasiet vilket innebär att hela 22 procent inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Vilket Lena Micko tycker mycket anmärkningsvärt.

Hjälpa näringslivet

– Vi står även för stora pensionsavgångar inom många yrken och även bland små och medelstora företag vilket är en utmaning för oss alla, menar Lena Micko som anser att här kan kommunen hjälpa både sig själv och näringslivet genom flera olika åtgärder.

Därav har Socialdemokraterna i Linköping presterat ett förslag på hur man ska komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och avhoppen från gymnasieskolan bland annat. Detta genom att göra gymnasieskolan ska göra obligatorisk upp till och med 18 års ålder och att man även kan ges möjlighet att kunna varva studierna med att arbeta. Man vill även satsa på entreprenörskap och företagande på de olika yrkesprogrammen. Man anser även att det är viktigt att stärka samarbetet mellan skola och yrkesliv.

Hjälpa till

– Det är även mycket viktigt att kommunen hjälper till så att alla som vill kan få ett sommarjobb hos kommunen eller de olika bolag som finns inom kommunen. Det finns det flera utmärkta exempel på hur bra det kan fungera. Kommunen kan även stå för introduktion för alla sommarjobbare. Näringslivet ska å sin sida öka antalet sommarjobb, menar Lena Mick vidare.

– Ni har sedan tidigare säkert hört om 90-dagarsgaratin och den ska leda till att unga inte fastnar i arbetslöshet, understryker Lena Micko med önskvärd tydlighet och understryker samtidigt att det finns flera olika åtgärder man kan ta till för att lösa flera sommarjobb, Bland annat kan man ställa krav på att det ska ingå praktikplatser vid en upphandling.

– Detta har gjorts i, bland annat, Örebro och fungerat utmärkt. Vi behöver även instifta ett generationsväxlingsprogram för att säkra att vi upprätthåller, till exempel, en bra äldrevård.