• Mattias Ottosson lämnade över remissen till Sofie Elmström på Svenskt näringsliv. Foto: Julia Kimell

Socialdemokrater tar hjälp av näringslivet

Socialdemokraterna Östergötland har gått ut en remiss för ett bra näringslivsklimat och nya jobb. Arbetsgruppen delar ut ett programförslag till organisationer, företag och privatpersoner för att få in synpunkter. Svaren ligger sedan till grund för valprogrammet för 2014. I fokus ligger nya jobb och högre sysselsättning.

– Det är näringspolitiken som skapar mer arbete, säger Sofie Elmström på Svenskt näringsliv som tycker dialogklimatet är gott över hela länetoch gärna tar emot Socialdemokratiska remissen för at kunna påverka i samhället.  Ett exempel är ett förslag om att förändra arbetsförmedlingen.

– Det är oerhört viktigt att ha en bra dialog med näringslivet. Vi har lagt förslaget att driva arbetsförmedling på en lokal nivå för att regelverket inte ska bli för fyrkantigt, säger Socialdemokraternas Mattias Olsson som vill att fler jobb skapas av växande företag med rätt kompetens.

Kunskap och utbildning utgör en gemensam grund för nya idéer som kan omvandlas till arbetstillfällen, och bristyrkesfrågan är man överens om att den måste lösas. Bland annat genom yrkesvux som ska utökas.

Bort med fas 3

– Det saknas arbetskraft trots att vi har brist på arbeten. Vi är nog överens om att satsa på utbildningen och försöka slopa fas 3, säger Roger Berzell ombudsman för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna i Östergötland vill skapa förutsättningar för fler gröna jobb i Östergötland och öka stödet till företag som arbetar med klimatsmarta produkter.

– Det finns en klar kapacitetbrist i infrastrukturen som hindrar investeringar. Videotekniken måste fungera för att fler ska kunna jobba hemifrån, säger Berzell.

Socialdemokraterna har nu fyrtio praktikplatser där S-politiker ska ut tre veckor för att få en inblick i företagens vardag och föra en dialog med dem om busstidtabeller, krångel med bygglån och bland annat.