• Eva Lindh och Lena Micko vill att äldreomsorgen blir ett framtidsyrke. Foto: Julia Kimell
  • Lena Micko tycker att kvalié ska gå före vinst inom äldrevården. Foto: Julia Kimell
  • Upphandlingar kan förlängas för ökad trygghet, tycker Eva Lindh. Foto: Julia Kimell

Socialdemokraterna satsar på äldrevården

Nu har Socialdemokraterna släppt första delen av sina vallöften till oss linköpingsbor. I deras framtidskontrakt höjer de sina politiska ambitioner och öppnar för fler non profit-företag i äldreomsorgen som är en av de viktigaste valfrågorna.

– Äldrevårdens resurser ska öka. Nu startar kommunens budgetarbete och vi vill visa i vår budget att vi menar allvar. Minst hälften av äldreomsorgen ska finnas kvar i kommunal regi, säger Lena Micko och Eva Lindh som är kommunalråd i opposition.

Linköpings ekonomi är god, men äldrevården släpar efter. Var femte anställd vill inte jobba kvar, och de äldre ökar i antal, samtidigt som de sökande till vårdutbildningarna minskar. Därför ska det nu satsas mer på personalen, bland annat i form av utbildningsanställningar.

– Det står tydligt att äldrevården är en av nyckelfrågorna i valet. Vi har en äldreomsorg med minimala resurser och ligger 28 procent under standardkostnaderna. Det innebär att Linköping avsätter tredje minst resurser till äldreomsorg i hela Sverige, säger Lena Micko.

Hör sig för

Sedan början av mandatperioden har Socialdemokraterna genomfört en medborgardialog där 14 000 personer har intervjuats eller svarat på enkät om framtidens äldrevård.

– Vi vill att kvalité ska gå före vinst. Vår äldreomsorg är känd i Sverige, men kommunens andel i omsorgen ligger på historiskt låg nivå. Hela 80 procent drivs i privat regi, men privatiseringarna har inte lett till någon högre kvalitet. De äldre vi pratat med är nöjd över personalen men det finns fortfarande för lite tid och resurser för den enskilde.

Tvärtom ser man resultat som inskränkt valfrihet för äldre då upphandlingarna inte lämpar sig i alla fall. Pressade kostnader leder till ökad oro och känsla av otrygghet i takt med att bemanningen minskar och ger mindre tid till omsorg.

Utbildningsfokus

– Vi vill tänka långsiktigt och kunna förlänga de avtal vi är nöjda med. De förlängda avtalstiderna skapar långsiktighet och minskar otryggheten både för personalen och för de äldre. Vi ska se till att det blir ett framtidsjobb att räkna med, säger Eva Lindh, kommunalråd i opposition.

För att få bättre kvalitet i verksamheten behöver fler ungdomar få upp ögonen för äldrevården. Särskilda utbildningsanställningar ska vara en del i det.

Del två av vallöftena kommer senare.