• Kristina Edlund och Lena Micko vill göra staden rundare genom fler nybyggda lägenheter och villor. På så vis kan mer arbetskraft och fler studenter lockas till staden. Foto: Julia Kimell

Socialdemokraterna vill bygga bort bostadsbristen

Nu har Socialdemokraterna avslöjat den tredje delen av framtidskontraktet för Linköping. I fokus ligger bostadsbristen. Om de vinner valet i september ska de göra allt de kan för att bygga bort den. – Det är inte acceptabelt att människor tackar nej till jobb eller studieplatser för att det saknas tillgång till bostäder i Linköping. Därför vill vi stimulera nybyggnation. Främst av små hyresrätter, men även bostadsrätter och prisöverkomliga villor, säger Lena Micko och Kristina Edlund.

Del ett och två i framtidskontraktet var bättre äldrevård och skolor. Punkt tre är bostäder. Socialdemokraterna har haft en dialog med 14 000 linköpingsbor de knackat dörr hos, och då framkom att bostadsbristen är en stor nyckelfråga här i Linköping för att staden ska kunna utvecklas och växa.

– Det här är en akilleshäl för oss. Vi kan mycket bättre, men tyvärr är det en lång startsträcka för bostadsproduktion och ännu längre tid innan vi kan bygga ikapp. Vi ligger långt under miniminivån och för att komma upp i behovet behöver vi bygga 1 000 bostäder per år i fem år och sedan 600-700 årligen efter det för att tillgodose vår växande befolknings behov och kunna främja nyinflyttning, säger Kristina Edlund.

Linköping får omkring 1 500 nya invånare per år. Universitet och näringsliv lockar, men även om jobb finns att erbjuda är bostadsbristen ett tillväxthinder.

– Dessutom har staden många mambos – alltså ungdomar som bor hemma hos föräldrarna, och inte kan eller vill flytta ut. Förr var 19 en vanlig ålder att flytta hemifrån, nu ligger den siffran på 23 år. Eftersom en hemifrånflytt är ett sätt att växa är det ytterligare en anledning till att bygga mer, säger Lena Micko.

Svårt för studenter

Oroväckande angående studentbostäder är att Linköping ligger på den så kallade röda listan – problem för en studentstad. Trångboddheten ökar i stadsdelar som Ryd, Skäggetorp och Berga.

– Vi ser också på prisutvecklingen att bostäderna blir dyrare, vilket försvårar för många barnfamiljer. Kötiderna i Stångåstadens bostadskö är i snitt fem år, och vi tappar därför en viktig åldersgrupp. 30-40-åringarna flyttar till orter utanför Linköping och vi går miste om viktiga skattepengar, konstaterar Kristina Edlund.

Socialdemokraterna vill höja ambitionsnivån, och tänker skaka hand med byggindustrin och ge stimulanser till nybyggnation. De vill inrätta ett bostadsråd med representanter från kommun och näringsliv. Det behövs områdesprogram, och byggherrarna bör släppas in tidigare i processen.

– Små hyreslägenheter är viktiga för att folk ska våga ta steget till att flytta till en ny stad. Vi ska använda Stångåstaden offensivt. De är vårt egna verktyg, och den har en oerhört stark balansräkning. Endast 25-30 procent av studenterna bor hos Stångåstaden, och eftersom de är en generator för stadens utveckling och tillväxt behöver det finnas fler. Vi vill ge förutsättningar för ytterligare 1 000 nya studentbostäder fram till 2020.

Billig villa

Dessutom ska villor byggas till rimliga priser, helst under 2 miljoner kronor, så ett ”vanligt lönetagarpar” ska kunna ha råd. Det behöver finnas fler citynära bostäder, och just Folkungavallen är en av de mest attraktiva platserna.

– Vi vill ha in fler studenter och unga till centrum och staden behöver rundas och förtätas, men inte med grönområden som insats. Det ska finnas inbjudande stråk inåt centrum och det finns mycket att jobba på, avslutar de.