• Lena Micko och Jakob Björneke utanför Folkungaskolan. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Socialdemokraterna vill inte spara på skolan

Inga besparingar på skolan, läxhjälp till alla och centraliserad rättning av nationella prov. Så kan skolan bli bättre, föreslår Socialdemokraterna i Linköping.

Lena Micko, oppositionsråd i Linköping, säger att utgångspunkten är att det inte går att spara på skolan.

–I vår budget i Linköping har vi sagt att vi inte kan gå med på de besparingar som finns, berättar Lena Micko.

Jakob Björneke berättar att alliansen i Linköping har och planerar att genomföra besparingar i skolan på drygt 150 miljoner kronor.

–Det är anmärkningsvärt för en kommun som gör ett överskott på 600 miljoner kronor. Det säger någonting om politiska prioriteringar, säger Jakob Björneke.

Läxhjälp

–Lärare har inte riktigt de förutsättningarna att göra det jobb som de vill göra, för tiden finns inte. Och då kanske man ger läxor som föräldrarna ska försöka hantera. Föräldrarnas kunskaper att hjälpa till med läxorna är olika, menar Jakob Björneke.

Socialdemokraterna föreslår att lågstadiet ska ha mindre klasser, en minskning med ungefär fem elever per klass. Och att alla skolor ska få i uppdrag att erbjuda läxhjälp.

Nationella prov

Socialdemokraterna vill att lärarna ska få mer tid till undervisning och ha mindre administration. Partiet föreslår ett centralt rättningssystem av nationella prov, exempelvis kan lärare som nyligen har blivit pensionärer rätta proven. Det kan även ge mer rättvisa resultat.

När det gäller lärarlöner anser Socialdemokraterna att det är bra om de höjs, men att det bara är en pusselbit.

–Om lärare jobbar i en stadsdel som är i mer behov än andra ska de också få mer betalt, säger Lena Micko.

Fortbildning

Socialdemokraterna vill att lärare ska få förbättrade möjligheter till fortbildning. För att komma in på lärarutbildningen behövs endast 0,1 poäng på högskoleprovet. Partiet har föreslagit att det ska bli svårare att komma in på utbildningen. De tycker även att personer kan ha en akademisk examen i ett annat område, och sedan utbilda sig pedagogiskt för att bli lärare.

–Jag tycker att det är en klok tanke för då breddar man också bakgrunden. Det är rätt många som söker direkt efter gymnasiet, och inte har så mycket livserfarenhet, förklarar Lena Micko.

Insyn i friskolor

Alliansen är mot öppenhet och föräldrars och elevers rätt till insyn i friskolor, förklarar Jakob Björneke. Det är något som Socialdemokraterna vill ändra på.

–Det är ett jätteviktigt krav att man ska ha rätt att få insyn var pengarna går, säger Lena Micko.

Socialdemokraterna anser att friskolor ska vara ett komplement till den kommunala skolan. I dag får flera kommunala skolor tacka nej till elever och hänvisa dem till friskolor, för att det inte finns plats. Därför vill partiet bygga ut populära kommunala skolor.