• Eva Lindh och Mats Johansson har lösningen för de personalproblem som finns i vården. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Socialdemokraterna vill satsa på vården

Slopa delade turer, öka personaltätheten och se till att de som vill arbeta heltid får göra det. Det menar landstingspolitikern Mats Johansson och kommunalrådet Eva Lindh, båda socialdemokrater.

– Ett enkelt sätt att höja kvalitén i vården, och då särskilt för dem som är äldre, är att öka personaltätheten, det vill säga, att få fler som jobbar inom vården. Många jobbar nu deltid och de som vill ska så göra men vi menar att de som vill ska få heltid. Sedan vill vi ha bort det som kallas delade turer, det vill säga, att man först jobbar ett pass och sedan har ledigt utan lön ett par timmar, för att sedan återinträda i tjänst, något som jag menar inte är bra för någon, säger Eva Lindh, Kommunalråd i Linköpings kommun för socialdemokraterna. Hon fortsätter att berätta ytterligare om av hennes parti vill.

Inga delade turer

– Jag brukar ofta vara ute och prata med dem som går i tredje årskurs i vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet och redan där så är de som nu ska börja sitt arbete, väldigt kritiska till just det delade turerna och menar att på grund av detta så kan de inte rekommendera sina kompisar att börja arbeta inom, till exempel, hemtjänsten, även om de tycker att det är ett jättebra jobb i stort. Hennes partikamrat Mats Johansson är av en liknande åsikt.

Flera händer i vården

– Vi ser behovet av att anställa mer personal och förbättra villkoren för de som är anställda. Detta försvåras idag av den ekonomiska situationen i landstinget med en helårsbedömning med underskott på 120 miljoner. Trots tillskott i ekonomin förväntas ett underskott. Det behövs därför förändring för att landstinget år 2020 ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Våra förslag för att uppnå detta finns i vår personalpolitiska motion, säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd i ett pressmeddelande.

75 Miljoner

– Vi vill använda 75 miljoner extra för att anställa mer personal i vården och därigenom undvika personalbrist i framtiden. Vi behöver en personalpolitik som ger bättre villkor. Problemen i vården under sommaren ska inte lösas genom att personalen springer fortare utan genom att det finns fler anställda att tillgå, säger Mats Johansson.