Söderköpingsungdomar tar studenten i tid

SKL presenterade förra veckan Öppna jämförelser för gymnasieskolan 2013. I Östergötland placerade sig Söderköping, tillsammans med Ydre och Åtvidaberg, högt upp i statistiken över antalet elever som fullföljer gymnasiet på fyra år. För att få fler fullföljare krävs ett mer elevorienterat arbetssätt.

Gymnasisterna presterar på ungefär samma nivå som de senaste åren. Däremot avslutar nästan en fjärdedel gymnasiet utan en fullständig utbildning. Nu behöver eleven vara i centrum.

– Ett elevcentrerat arbetssätt handlar om höga förväntningar och ett respektfullt bemötande mellan elever och skolans medarbetare. Skolor med bra ledning och styrning gör redan detta. Det positiva är att det går att genomföra med relativt små medel, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och landsting.

Se eleven

Exempel på ett elevcentrerat arbetssätt kan vara höga förväntningar på eleverna – och individuellt anpassat stöd för att nå upp till förväntningarna, kompetensutveckling för personalen – till exempel rörande hur lärare kan arbeta med elevers olika svårigheter, IT i klassrummet, ett bra socialt klimat; elever som känner sig sedda minskar ströfrånvaron. Vidare kan en god introduktion till övergången från grundskolan underlätta elevers förståelse för förväntningarna, en samverkan med arbetslivet ger elever en bred bild av hur de kan utnyttja sina kompetenser. Schemaläggningen bör ses över för att minimera antalet håltimmar och långa fysiska förflyttningar för eleverna, så att de kan lägga tid och energi på undervisningen, och slutligen är det viktigt med elevinflytande: skolor med ett bra bemötande har ofta goda resultat. Elevers åsikter om skolan och undervisningen ska tas på allvar.

Andras gymnasium

Rapporten utgår från ett hemkommunperspektiv. Det innebär att statistiken visar resultaten och kostnaderna för respektive kommuns folkbokförda elever, oavsett om dessa gått i kommunens egen gymnasieskola, i en annan kommuns gymnasieskola eller i en fristående gymnasieskola.

De största förändringarna sker ofta i mindre kommuner, där elevunderlaget är litet och även små förändringar därför kan få ett stort genomslag. En kommun kan få en framskjuten placering utan att ha en egen gymnasieskola. En sådan kommun kan ändå påverka hur det går för eleverna i gymnasiet, till exempel genom en bra grundskola, god studievägledning och bra samarbete med andra kommuners gymnasieverksamhet.

Ydre bäst i länet

Ydre placerade sig på en 23:e plats med 84,5 procent fullföljande elever efter fyra år, Söderköping 58:a och Åtvidaberg 79:a. Linköping kommer först på 155:e plats med sina 77 % som fullföljer på fyra år.

Bästa kommun i landet är Storuman med 89 procent. Det är 87 procent av de fullföljande gymnasisterna som blir behöriga till universitet och högskola. Alla som fullföljer gymnasiet klarar nämligen inte alla kurser och blir därför inte behöriga till vidare studier. Intressant är också att de som läser på studieförberedande program i högre grad fullföljer sin utbildning inom fyra år, och flickor i högre grad än pojkar.