• Teknikutveckling och en förenkling av regler underlättar för solelinstallationer. Här är Lindsténs kåk mitt i stan. Foto: Tommy Pettersson

Solen lyser över Linköping

Sverige har inte ett optimalt läge på jordklotet för solelsproduktion men vi har ändå under senare år, med en teknikutveckling, kunnat ta tillvara på solens energi.

 

I landet finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kilwatt och Linköping råkar vara den kommun i landet som har mest installerad solelsffekt med 5 364 kilowatt. I hela Östergötland finns en sammanlagd effekt på 15 082 kilowatt.

I framkant

Linköping behåller, med den installerade effekten en tidigare förstaplacering på soltoppen i Sverige genom att vara den kommun som producerar mest solel per år allt detta enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Tekniska verken har under många år jobbat för att underlätta för solelsproduktion och utmatning av producenternas överskott på elnätet, vilket bidragit till att Linköping ligger i framkant på området

En kombination av satsningar från såväl kommunen som Tekniska verken har bidragit till att göra det enkelt för Linköpingsborna att producera sin egen solel. Bland annat är bygglov gratis för solpaneler på villatak. Det finns effektiva rutiner för att ansluta anläggningarna till elnätet. En särskild solkarta på kommunens hemsida underlättar också för intresserade att bedöma potentialen på sina tak.

– Solel är ett viktigt bidrag till vårt mål att Linköpings kommun ska vara koldioxidneutralt år 2025. Det finns fortfarande gott om plats för mer solenergi i Linköping och även om vi idag är bäst i landet kommer vi fortsätta att arbeta aktivt för att behålla vår position som Sveriges solenergihuvudstad, säger Rebecka Hovenberg (MP), ordförande i Tekniska verkens styrelse.

Kostnadsfritt

Solelsproduktionen ökar i hela landet och Linköpings andel,5 364 kilowatt av den totala kakan i Sverige som uppgår till 140 000 kilowatt i hela Sverige år 2016. Även i Katrineholm där Tekniska verken ansvarar för elnätet är den installerade solelseffekten hög jämfört med andra delar av Sverige, med 2 100 kilowatt och en 12:e plats i soltoppen.

–Vi på Tekniska verken är stolta över att Linköpings kommun återigen är bäst när det gäller solel som tilldelats elcertifikat, och även att Katrineholms kommun ligger mycket bra till. Vi var tidiga med att göra det enkelt för kunden att installera solceller i nätet, och att ha bra rutiner för att ta hand om nya mikroproducenter, säger Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verken Linköping Nät och Katrineholm Nät.