• Solelsproduktionen är i en vågskål där priset står mot nyttan. Foto: Tommy Pettersson

Solkraft i elprisets skugga

Elproduktion direkt från solen har varit en fråga som varit aktuell sedan 1970-talet. Solfångartekniken, bidrags- och skattemässiga skäl samt nu även en marknad som inte stimuleras att satsa på grund av de låga elpriserna leder till att Solenergin inte står först på dagordningen.

Nu vill kommunen ändra på det och intressera allmänheten för det fördelaktiga i att installera solpaneler på taken. Tekniken är idag välutvecklad och möter inga hinder för en småskalighet. Ej heller skattesystemet är ett problem för villa och fastighetsägare att kasta upp solfångare på taket. Vad man möjligen kan hoppas på i framtiden är att de bidrag som finns inte tar slut alltför fort under budgetåret.  

Fråga om utseende

I veckan fastställde bygg o miljönämnden riktlinjer för solceller och solenergi i stadsmiljö i form av en en vägledningsbroschyr. Arbetet med att göra Linköping till en koldioxidneutral kommun till år 2025 pågår för fullt och solcellsproduktionen är en viktig beståndsdel i detta.

 – Vi står inför en omställning och trots dagens låga elpriser är det ekonomiskt att satsa på solenergi eftersom investeringen handlar om längre tider. Vi är redan ledande i solenergiutbyggnad på olika sätt. Vi har tagit bort bygglovsavgiften för solceller och går nu ut med riktlinjer för hur man förverkliga en solcellsbyggnation , säger ordförande i Bygg o miljönämnden, miljöpartisten Gunnar Gustafsson vidare.

– Vi har haft en fördubbling varje år av utbyggnaden från 2009 fram till i år. Vi är inne i en riktig hausse det visar den aktuella stastiken. Vi ligger nu på en fördubblad effektutbyggnad på tre gigawattimmar producerad solel 2015.

Teknisk instruktion

Nu ska kommunen ut och sprida information om hur man kan fixa billigare el och samtidigt vara med och kämpa för ett bättre klimat. En färgglad broschyr ska delas ut till fastighetsägare och byggherrar där man på ett pedagogiskt sätt berättar om hur man kan installera solceller på taket steg för steg. Det finns också en digital solkarta där man kan se hur solens instrålning är på ett tak i respektive område.