• Catharina Rosencrantz tycker att sommarskolan är bra. Foto: Julia Kimell

Sommarskolan ger behörighet

Totalt deltog nästan 16 000 elever, oftast mellan en till två veckor, i någon form av lovskola under påsk-, sommar- och höstlov. Bland de elever som gick en sommarskola fick fyra av tio gymnasiebehörighet. Catharina Rosencrantz, avgående ordförande för barn- och ungdomsnämnden kan skriva under på att skola på lovet är en framgång.

– Vi har under många år bedrivit sommarskola och det har alltid fungerat väldigt bra, berättar Catharina Rosencrantz, moderat och avgående ordförande för barn- och ungdomsnämnden och fortsätter:

– Det är frivilligt att vara med på sommarskolan och det är även mindre grupper vilket gör att man nog får det lite lugnare runt sig. Sedan är dessa elever väldigt motiverade att läsa upp sina betyg, det ska man vara på det klara med. Att man kan ha sommarskola grundar sig i att Skolverket delar ut pengar till verksamheten. Inte mindre än 28 miljoner under 2014. Skolverket betalar ut statsbidrag på 1000 kronor per elev och vecka i lovskola.

Bestämmer själva

Kommuner och fristående skolor kan själva bestämma hur många veckor de vill bedriva sommarskola. I år delar Skolverket ut bidrag till totalt 8 890 elever som gick sommarskola. 1094 elever, alltså 41 procent av alla i årskurs 9 på sommarskolan, läste in behörigheten till ett nationellt gymnasieprogram. Statsbidraget får ges till de skolor som anordnar stödundervisning för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven. Satsningen omfattar 78 miljoner kronor under 2014 och vänder sig till huvudmän för grundskola, sameskola, specialskola och gymnasieskola.

För ensamkommande

– Visst är sommarskolan en chans för dem som halkat efter men vi har även haft undervisning för de nyanlända ungdomar som kommer hit under sommaren vilket rustat dem väldigt väl för att börja i svensk gymnasieskola till hösten. Jag tror vi är ensamma om en sådan verksamhet i Sverige, avslutar Catharina Rosencrantz, avgående ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun.