• Distriktsjuksköterskorna Viktoria Sparv och Caroline Irebro. Foto: Stefan Hedström
  • Gun-Britt Insulander helgarderar sig. Foto: Stefan Hedström
  • Stadsträdgårdsmästare Liselotte Johansson med sandpåsen. Foto: Stefan Hedström

Sopplunch för de äldre i Berga kyrka

Igår var det informationsträff och sopplunch i Berga kyrka. Framför allt talade man om förebyggandet av fallolyckor.

– Vi firar att vår vårdcentral har gjort flest riskbedömningar i Senior Alert, vilket vi har satsat hårt på, berättar distriktsjuksköterskorna Viktoria Sparv och Caroline Irebro från Berga vårdcentral och fortsätter, i Senior Alert syftar man till att bedöma risker, förebygga fall, undernäring och trycksår hos de äldre. Att förebygga fall är den största delen med hela 25 procent. Sedan får man göra en individuell vårdplan.

Förebyggande

Det finns flera sätt att förebygga fall som till exempel att använda broddar på vintern. Nu gör Linköpings kommun en satsning i samarbete med räddningstjänsten, där de skänker tygpåsar med sand till de äldre. Detta för att till exempel kunna sanda vägen till brevlådan och bekämpa halkrisken.

På plats fanns också en sjukgymnast som utförde balanstest.

Riskgruppen

På sopplunchen fanns inbjudna Gun-Britt Insulander som var mycket nöjd med tillställningen.

– Jag blev inbjuden, men egentligen är väl alla i min ålder i riskgruppen. Jag använder både broddar och stavar, det gäller att gardera sig. Sedan kollar jag mig regelbundet hos vårdcentralen. Några sandpåsar har jag inte sett än, men det låter som en god idé, avslutar Gun-Britt Insulander.