• Tihomir Mitkov, en av många bulgarer som behöver hjälp. Foto: Stefan Hedström
  • Sofie Lundh är en av Crossroads många kämpar. Foto: Stefan Hedström
  • Johanneskyrkans barn i församlingen har bakat små efterrätter. Foto: Stefan Hedström

Sopplunch för Europas behövande

Hjälp i tre delar

I februari startar Crossroads härbärge och lunchservering. Crossroads är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission och kommun, Svenska kyrkan och andra samfund.

Under våren och hösten kom många EU-emigranter som tiggde pengar i Linköpings stadskärna, mest bulgarer och rumäner. På grund av detta startades hjälpgruppen.

– Vi svenskar har en lite skev bild av Europa, där vi tror att alla mår lika bra som vi gör och att ingen svälter. Så är det inte. Och därför kommer EU-emigranter hit och vill ha jobb, säger projektledaren Sofie Lundh.

Verksamheten

Crossroads har tre delar i sitt projekt där den första startade redan 21 november 2012. Varje torsdag har de drabbade fått rådgivning med hjälp av tolkar. Man får hjälp hur man till exempel kontaktar arbetsförmedlingen, information om hur man får nödhjälp som kläder och mat.

Från 1 februari startade ett härbärge i Ryttargårdskyrkan med plats för 20 EU-emigranter.

– Det var en lugn och god stämning i lördags, alla var väldigt tacksamma, säger Sofie Lundh.

Sist ut var gårdagens sopplunch, i samband med den gavs också tillfälle för dusch.

– Det är många som har åsikter om alla tiggare, men faktum är att de mår riktigt dåligt och det enda de vill är att få ett jobb. Det finns människor som spottar på dem, berättar Sofie Lundh.